Bedrijf: ADHDcentraal
Vacature categorie: Clientenraad
Vacature locatie: Divers

Samen verbeteren we de zorg

“Onderling verdelen we de taken. Daarbij kijken we waar ieders interesses liggen en hoeveel tijd eenieder beschikbaar heeft.”

De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van ADHDcentraal behartigt. Elke instelling moet een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De Wmcz gaat ervan uit dat cliënten van de instelling het beste kunnen opkomen voor hun eigen belangen. Voor de kwaliteit van de zorg is het belangrijk dat er een cliëntenraad is die invloed kan uitoefenen op het beleid. 

Temidden van iedereen die bij de zorg- en dienstverlening betrokken is (management, medewerkers, financiers), is de cliëntenraad de enige die onafhankelijk kan praten vanuit de ervaring en met de ‘bril’ van cliënten. De cliëntenraad praat mee over bepaalde (beleids) zaken en geeft advies. In de medezeggenschapsregeling maken cliëntenraad en ADHDcentraal afspraken over hoe zij met elkaar samenwerken. De cliëntenraad stelt mensen in staat stellen om mee te praten en mee te beslissen over de zorg. 

Wat houdt de functie in?

De raad heeft de volgende functies: 

 • De antenne: cliëntenraden horen klachten en wensen. En zij zien, voelen, proeven, ervaren mee in de de zorgorganisatie. Hier komen signalen uit voort die zij aan de orde kunnen stellen.   
 • De tolk: cliëntenraden vertalen de wensen en behoeften van mensen die zorg krijgen naar het gemeenschappelijk belang en nemen deze mee naar het overleg met de zorgaanbieder.       
 • De waakhond: cliëntenraden letten erop dat de zorgaanbieder doet, wat hij moet doen en dat hij dit op de juiste manier doet. Dit houdt in dat mensen de zorg krijgen die is afgesproken en aansluit op wat zij willen.
 • De adviseur: cliëntenraden adviseren gevraagd en ongevraagd de aanbieder met als doel de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Om zijn werk goed te kunnen doen moet de cliëntenraad weten wat mensen die zorg krijgen belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contact leggen en onderhouden met de achterban is daarom een belangrijke taak van de raad. De cliëntenraad is laagdrempelig te bereiken en heeft een eigen pagina op de website van ADHDcentraal.

Algemene criteria
Voor de cliëntenraad komt een verscheidenheid van mensen in aanmerking om deel te nemen. Allereerst natuurlijk de meest betrokkenen zelf: de cliënten van ADHDcentraal. Je kunt als geen ander inbreng leveren vanuit eigen ervaring. Ook iemand die nauw betrokken is bij jou, zoals partners of naaste familie zijn welkom als cliëntenraadslid. Niet iedereen in een cliëntenraad hoeft alles te kunnen. Er zijn wel een paar algemene ‘criteria’ die voor alle leden gelden. 

Denk hierbij aan:      

 • Direct ervaring en/of betrokkenheid hebben met de zorg­ en dienstverlening;  
 • Het algemeen cliëntenbelang voorop stellen
 • Gemotiveerd zijn;     
 • Kunnen samenwerken;         
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Je bent in staat deel te nemen aan overleggen, dat betekent dat je stukken leest, je daarin verdiept, je mening kunt weergeven en naar de mening van anderen kunt luisteren;  
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.

De cliëntenraad overlegt tenminste twee keer per jaar (maar doorgaans vier maal/elk kwartaal) met de directeur medische zaken over kwaliteitsonderzoeken, nieuw in te voeren beleid, wensen en meningen van cliënten.

Wat hebben wij te bieden?

 • De mogelijkheid om een zorgorganisatie vanuit andere invalshoeken te leren kennen;                                                      
 • De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen;
 • De mogelijkheid om je eigen ervaring te gebruiken en hiermee invloed te hebben op het beleid voor huidige en toekomstige cliënten van ADHDcentraal;  
 • De mogelijkheid om je op een zinnige manier in te zetten op de weg van herstel;
 • Afwisselend werk in een klein team;
 • De functie van cliëntenraadslid kent een onkostenvergoeding en een reiskostenvergoeding.

Specifieke deskundigheid
ADHDcentraal kent een centrale cliëntenraad. Een cliëntenraad heeft ook mensen nodig die een specifieke deskundigheid hebben zoals beleidsmatige interesse, administratieve vaardigheden, juridische of financiële kennis. En niet te vergeten mensen die graag met de cliënten contact onderhouden! Want het contact met de achterban is de motor van de medezeggenschap.

Ben je nieuwsgierig geworden wat een rol binnen een cliëntenraad betekent? Kijk dan voor algemene informatie op https://www.clientenraad.nl/actueel/. In de folder “welkom in de cliëntenraad 10 vragen en antwoorden” staan ook veel antwoorden op vragen. https://www.clientenraad.nl/publicaties/welkom-in-de-clientenraad-2/. 

Herken je je in onze wensen en beschik je over aantoonbare talenten en ervaring, dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren. Je kunt je motivatie en CV sturen naar: recruitment@dedimo.nl

Reageer op deze functie

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx, .rtf