Vergoeding

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

De medisch specialistische zorg van ADHDcentraal wordt vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering.
ADHDcentraal doet haar best om ieder jaar opnieuw afspraken te maken met alle zorgverzekeraars over de vergoeding van onze diagnostiek en behandelingen. Voor 2024 hebben we met de meeste verzekeraars contracten gesloten.
Wanneer er een overeenkomst is, worden de kosten van diagnostiek en behandeling vergoed vanuit je zorgverzekering. Uiteraard is er wel een verplicht eigen risico van toepassing.
De zorgverzekeraar vergoedt alleen na een geldige verwijzing van de huisarts voor Specialistische GGZ of een verwijzing van jouw regiebehandelaar in GGZ.

In onderstaand overzicht zie je met welke verzekeraars we een overeenkomst hebben:

Zorgverzekeraar

Contract

Zilveren Kruis
Achmea
FBTO
One Underwriting Health
De Friesland
Pro Life
Interpolis
Ziezo

N

VGZ
VGZbewuzt
Univé
ZEKUR
IZZ
MVJP
Zorgzaam
IZA
UMC

N

CZ
Nationale Nederlanden
OHRA
PZP
Verdragspolis
Just

N

Menzis
Anderzorg
HEMA
VinkVink

M

Geen contract In onderhandeling

DSW
StadHolland
InTwente

M

Patiëntenstop *

a.s.r.
Ditzo

M

In onderhandeling

Zorg en Zekerheid

N

ONVZ
PNOzorg
VvAA
Jaaah.

M

Geen contract

Eno
Salland
ZorgDirect

N

Aevitae
(EUCARE/Caresq)

N

* DSW geeft aan geen garantie te kunnen bieden dat de zorg van ADHDcentraal gedurende 2024 vergoed wordt. Om onnodige kosten voor patiënten te voorkomen zijn wij helaas genoodzaakt een patiëntenstop te hanteren voor DSW verzekerden (DSW, StadHolland, InTwente).

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorg

Indien we geen contract hebben met jouw Nederlandse zorgverzekeraar nemen wij een deel van de niet-vergoede kosten voor onze rekening. Met deze coulanceregeling houden wij onze zorg breed toegankelijk.
In het geval van deze ongecontracteerde zorg is het van belang welke polis je hebt. Bij een restitutiepolis vergoedt de zorgverzekeraar 100%, maar bij een naturapolis minder. Voor het deel van de niet-vergoede kosten geldt dus de coulanceregeling.

Je betaalt zelf in het geval van niet gecontracteerde zorg een deel van de kosten: de persoonlijke bijdrage. Als je bij ons na de diagnostiekdag in behandeling komt, is de persoonlijke bijdrage € 250,-. Als je na de diagnostiekdag door ons wordt terugverwezen naar de huisarts, bijvoorbeeld omdat de diagnose ADHD niet gesteld kan worden, geldt een persoonlijke bijdrage van € 100,-.

Een voorbeeld:
Je bent verzekerd bij een zorgverzekering waar ADHDcentraal geen contract mee heeft.
Bij deze verzekering heb je nog € 300,- eigen risico open staan op het moment dat je in behandeling komt.
Er wordt bij jou de diagnose ADHD gesteld en je komt in behandeling. Je betaalt dan de persoonlijke bijdrage van € 250,-. Je krijgt geen medicatie waarvoor een eigen bijdrage geldt voorgeschreven.
Je betaalt dan in totaal, het eigen risico aan je zorgverzekeraar plus de eigen bijdrage aan ADHDcentraal, € 300,- + € 250,- = € 550,-

De datum van de diagnostiekdag bepaalt of een persoonlijke bijdrage in jouw geval van toepassing is. De persoonlijke bijdrage wordt in één keer na de diagnostiekdag in rekening gebracht.
Meer informatie over het betalen van de persoonlijke bijdrage vind je bij Betaling bijdrage.

Voor patiënten met een buitenlandse verzekering, geldt altijd dat de patiënt de gehele kosten van diagnostiek en/of behandeling zelf aan ADHDcentraal dient te betalen. De patiënt zal eventueel vergoedingen zelf moeten regelen met de buitenlandse zorgverzekeraar.

Ben je bij een van de labels verzekerd waar ADHDcentraal een contract mee heeft, dan betaal je geen persoonlijke bijdrage. Je betaalt wel je openstaande eigen risico als dit van toepassing is.

Eigen risico

Iedereen heeft per jaar bij zijn zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico. Indien je eigen risico nog niet is gebruikt in het jaar waarin de declaratie bij de verzekeraar wordt ingediend, wordt je eigen risico ingehouden. De datum van je eerste afspraak met de behandelaar is bepalend voor je eigen risico. Ook bij andere zorgverleners binnen de GGZ is het eigen risico van toepassing.
In alle gevallen geldt dat het wettelijk eigen risico volledig wordt gebruikt als je bij ons de diagnostiekdag en/of een behandeling volgt.

Eigen bijdrage medicatie

Medicatie heeft een belangrijke plaats in de behandeling van ADHD. Deze medicatie zal door ons worden voorgeschreven en wordt door jouw apotheker geleverd. Afhankelijk van het middel dat wordt voorgeschreven, kan er vanuit de zorgverzekeringswet sprake zijn van een eigen bijdrage. De wet bepaalt dat dit maximaal € 250,- mag zijn. Deze eigen bijdrage zal door je verzekeraar bij jou in rekening worden gebracht. Dit gaat buiten ADHDcentraal om.

Het kan zijn dat je voor deze kosten aanvullend verzekerd bent. Informeer hiervoor bij je verzekeraar. Sommige fabrikanten hebben een terugbetalingsregeling voor deze eigen bijdrage. Zie daarvoor de volgende links:
Terugbetalingsregeling Tentin
Terugbetalingsregeling Elvanse

Betaling persoonlijke bijdrage

In het geval van ongecontracteerde zorg brengt ADHDcentraal de kosten van de behandeling maandelijks bij jou of jouw zorgverzekering in rekening. Dit hangt af van de afspraken die we hebben met jouw zorgverzekeraar, waarmee wij zelf dus geen contract hebben afgesloten.

Als er geen contract met jouw zorgverzekeraar is, maar wel een betaalafspraak met jouw zorgverzekeraar, kan ADHDcentraal de afhandeling van de facturatie direct via jouw zorgverzekeraar doen. In deze gevallen geldt er wel een eigen bijdrage (de persoonlijke bijdrage zoals hiervoor genoemd) voor de diagnostiek en behandeling. ADHDcentraal zal jou rechtstreeks een factuur voor de persoonlijke bijdrage sturen.

Als er geen contract met uw zorgverzekeraar is en geen betaalafspraak, ontvang je rechtstreeks de facturen van ADHDcentraal. Dit gebeurt maandelijks via Infomedics, waarna je deze zelf bij jouw zorgverzekeraar moet indienen / declareren. Van je zorgverzekeraar ontvang je vervolgens een nota- of declaratieoverzicht. Deze stuur je naar ADHDcentraal. ADHDcentraal berekent op basis hiervan welk bedrag je werkelijk aan Infomedics moet betalen. Kijk hier voor meer informatie over Infomedics.

Specifiek met ONVZ hebben wij een betaalregeling en geen contract. Daar factureren wij wel rechtstreeks aan de zorgverzekeraars, maar ontvangt de patiënt wel een factuur voor de persoonlijke bijdrage achteraf (indien naturapolis).

Aftrekbaarheid medische kosten

Zorgkosten mogen onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken in de belastingaangifte. Meer informatie hierover vindt je hier.

Verwijzing

Een verwijzing van jouw huisarts of regiebehandelaar GGZ naar de Specialistische GGZ is vereist.

Over de tarieven

De tarieven voor de zorg die ADHDcentraal biedt, zijn conform de tariefbeschikking zoals opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)