Onze behandeling

Gelukkig kan ADHD effectief behandeld worden. De behandeling bestaat uit een combinatie van Psycho-educatie, Medicatie en Cognitieve Gedragstherapie (CGT) die we samen optimaal inzetten.
De psycho-educatie helpt je te begrijpen wat er gebeurt bij ADHD en wat de behandeling met je zal doen. De medicatie zal de klachten verminderen waardoor je je rustiger voelt en je beter kunt concentreren. In de CGT wordt gewerkt aan het aanpakken van gedragspatronen en praktische vaardigheden met een focus op de ADHD kernsymptomen. De doelen worden afhankelijk van jouw individuele behoefte en hulpvraag met jou afgestemd.

Ons behandelteam bestaat uit:

  • Verpleegkundig specialisten
  • Psychologen
  • Psychiaters

Psycho-educatie

Bij Psycho-educatie krijg je op een duidelijke manier voorlichting over het ontstaan en verloop van ADHD symptomen, de invloed van de symptomen op je functioneren en de welke behandelmogelijkheden er zijn.

Lees meer

Medicatie

Wanneer de diagnose ADHD bij jou is vastgesteld dan krijg je, als je dat wilt, direct een proefbehandeling met methylfenidaat of dexamfetamine.

Lees meer

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Met CGT ga je aan de slag om nieuwe gedragspatronen aan te leren. Zodat je samen met de, eventuele, medicatie echt effect krijgt op het verminderen van je concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit.

Lees meer

Wat doen we wel, wat doen we niet?

ADHDcentraal is een expertisebureau op het gebied van ADHD. ADHDcentraal levert zorgvuldige, medisch specialistische diagnostiek en behandeling bij volwassenen. De diagnostiekdag bij ADHDcentraal bevat testen en onderdelen die een op het individu afgestemde behandeling mogelijk maken. Daarom kunnen wij alleen mensen in behandeling nemen die ook de diagnostiekdag bij ons hebben doorlopen.

ADHD gaat vaak gepaard met andere psychische problemen zoals stemmingsproblemen, angstklachten, middelengebruik, slaapproblemen, een negatief zelfbeeld, faalangst en persoonlijkheidsproblematiek. Onze behandeling richt zich primair op ADHD bij volwassenen. Vaak nemen andere klachten in ernst af als de ADHD adequaat wordt behandeld. Andere psychische problemen behandelen wij mee, tenzij deze zo ernstig blijken te zijn dat deze op de voorgrond staan, specialistische hulp behoeven, er 24-uurs zorg geboden moet kunnen worden of een kliniek achter de hand moet zijn. Een behandeling elders is dan wenselijk.