Cliëntenraad

De gemeenschappelijke belangen van onze cliënten worden behartigd door de cliëntenraad. Door mee te praten over de gang van zaken binnen ADHDcentraal kan je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze kernwaarden zijn: bekwaamheid, wederzijdse betrokkenheid en transparantie.
Bij de cliëntenraad van ADHDcentraal kan je terecht met vragen, opmerkingen en ideeën over onze dienstverlening.

Neem contact op met de cliëntenraad

cr@adhdcentraal.nl