Cliëntenraad ADHDcentraal

De gemeenschappelijke belangen van onze cliënten worden behartigd door de cliëntenraad. Door mee te praten over de gang van zaken binnen ADHDcentraal kunt u een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze kernwaarden zijn de uitgangspunten bekwaamheid, wederzijdse betrokkenheid en transparantie.

Bij de cliëntenraad van ADHDcentraal kunt u terecht met vragen, opmerkingen en ideeën over onze dienstverlening.

Neem contact op met de cliëntenraad
cr@adhdcentraal.nl