Wetenschappelijk onderzoek

ADHDcentraal is onderdeel van Dedimo en kan daarom gebruik maken van Research & Development. Zorg is altijd in beweging. Daarom is Dedimo altijd op zoek naar de nieuwste inzichten en technologieën om deze in te zetten voor onze patiënten en professionals. Research & Development werkt aan onderzoek om behandelmethoden te evalueren en waar mogelijk te optimaliseren. Daarnaast werken ze ook aan software en applicaties om het zorgproces optimaal te ondersteunen.
Het team van onderzoekers en promovendi werken met als doel om nieuwe wetenschappelijke onderzoeken op te zetten, uit te voeren en te publiceren, waarbij de focus ligt op de vertaalslag van wetenschap naar de klinische praktijk. De onderzoeksafdeling werkt nauw samen met een aantal universiteiten en instellingen in Nederland.