Wetenschappelijk onderzoek

Sinds 2020 heeft ADHDcentraal een onderzoeksafdeling waarbinnen een team van onderzoekers en promovendi werken met als doel om nieuwe wetenschappelijke onderzoeken op te zetten, uit te voeren en te publiceren, waarbij de focus ligt op de vertaalslag van wetenschap naar de klinische praktijk. De onderzoeksafdeling werkt nauw samen met een aantal universiteiten en instellingen in Nederland die onderzoek doen naar ADHD.

Onze Missie
Het opzetten, uitvoeren en publiceren van hoogwaardig klinisch relevant wetenschappelijk onderzoek relevant voor de klinische praktijk om te kunnen voldoen aan onze missie om altijd hoge kwalitatieve zorg te leveren aan volwassen patiënten met (een vermoeden van) ADHD.

Onze Visie
Hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek is vereist om de klinische praktijk en uiteindelijk iedere individuele patiënt optimaal te kunnen bedienen. Door te focussen op objectief, betrouwbaar en klinisch relevant wetenschappelijk onderzoek verbetert het kwaliteitsniveau van diagnostiek en behandeling en zal de efficiëntie en betaalbaarheid verbeteren.

TEAM

Glenn Dumont, senior adviseur wetenschappelijk onderzoek
Dr. Glenn J.H. Dumont is klinisch farmacoloog. Hij is als universitair docent klinische farmacologie & farmacotherapie verbonden aan het Amsterdam UMC, locatie AMC, Universiteit van Amsterdam, directeur van Dumont praktische psychofarmacologie, een adviesbureau dat teksten, cursussen en consultaties met betrekking tot de toepassing van psychiatrische medicatie verzorgt en redacteur van Psyfar, een nascholingstijdschrift met betrekking tot psychofarmaca. Hij publiceert regelmatig in nationale en internationale vaktijdschriften en boeken.

Ravian Wettstein, arts-onderzoeker, Promovendus
Drs. Ravian, K.R.W. Wettstein is basisarts. Hij is als promovendus verbonden aan de afdeling klinische farmacologie van het Amsterdam UMC, locatie AMC, Universiteit van Amsterdam. Hij promoveert op onderzoek naar ADHD bij volwassenen getiteld: “Search for the optimal use of psychopharmacology in adults with ADHD (Sophisticate studie). Naast de promotie werkt hij 1 dag in de week op de polikliniek van ADHDcentraal als arts.
Lees hier een interview met Drs. Ravian, K.R.W. Wettstein.

Victoria Janke, masterstudent geneeskunde
Mw. Victoria Janke, is een getalenteerde masterstudent geneeskunde (uit het AMC) met veel affiniteit voor onderzoek. Haar focus voor onderzoek is gericht op de follow-up en langetermijneffecten van de behandelingen van ADHD bij volwassenen.

Jeroen Kroesen, Data Scientist
Mr. Jeroen Kroesen, is al sinds de start van ADHDcentraal betrokken bij het bedrijf. Eerst als behandelaar (psycholoog) en al vrij snel overgestapt naar IT waar hij tot voor kort verantwoordelijk voor was. Hij heeft zich door ontwikkelt tot Data Scientist waarin beide achtergronden mooi samenkomen en hij wederom een bijdrage kan leveren aan het optimaliseren van de diagnostiek en behandelingen van patiënten.

LOPENDE ONDERZOEKEN

Sophisticate studie: Een retrospectief database onderzoek gericht op het vaststellen van patiëntgebonden factoren die voorspellen welke patiënten beter reageren op eerste keus farmacotherapie.

IDEAL studie: Een observationele studie waarin de farmacokinetische en -dynamische effecten van lisdexamfetamine en dexamfetamine met elkaar worden vergeleken. Hierdoor hopen we de behandeling met amfetamines verder te kunnen optimaliseren.

Clonidine studie: Een retrospectieve studie naar de indicatie en toegevoegde waarde van clonidine in de behandeling van ADHD bij volwassenen.

Follow-up studie: Onderzoeken naar de ideale follow-up en langetermijneffecten van de behandelingen van ADHD bij volwassenen.

Samenwerkingen: 

AUMC, locatie AMC: Uitwisseling van promovendi en bachelor/master studenten.

UMCG/Radboudumc: Werven van patiënten voor de Risc of Onset ADHD (ROAD) studie. Een studie naar de vroege risicofactoren voor ADHD. https://www.vroegherkenningadhd.nl/

PsyQ, Den Haag: Werven van patiënten voor de Sleep for Attention (S4A) studie. Een studie waarin onderzocht wordt of het behandelen van slaapstoornissen bij ADHD geïntegreerd moet worden in de standaard behandeling voor ADHD.

AFGERONDE ONDERZOEKEN

Afgeronde onderzoeken
Cyclus studie: Een observationele studie naar de invloed van de menstruele cyclus op de testuitslagen van de QbTest.
CGT studie: Een studie waarin onderzocht is wat de toegevoegde waarde is van CGT op de kwaliteit van leven bij de medicamenteuze behandeling van ADHD bij volwassenen.

Publicaties
S. Kooij, K. Gonzalez-Madruga, N.A. Martin-Key, G. Dumont, R. Wettstein, D. Bijlenga. Objective change in ADHD severity in 127 women during the menstrual cycle. Submitted.
R.K.R.W. Wettstein, J.J.S. Kooij, G.J.H. Dumont. ADHD bij volwassenen: Update diagnostiek en behandeling Psyfar 2021;1:16-22.
R. Wettstein Y. Klabbers, E. Romijn, J. Nieuwveen, H. Kroesen, K. Wettstein, G. Dumont. De toegevoegde waarde van cognitieve gedragstherapie bij de medicamenteuze behandeling van ADHD bij volwassenen. Tijdschrift voor Psychiatrie. Accepted for publication (2021)

STAGE OF ONDERZOEK DOEN BIJ ADHDCENTRAAL

ADHDcentraal werkt nauw samen met verschillende universiteiten, instituten en opleidingscentra en biedt de mogelijkheid om een wetenschappelijke stage of onderzoek te doen, zowel op bachelor, master als (post-)doctoraal niveau. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoek@adhdcentraal.nl. Voor concrete stage of onderzoeksvoorstellen verzoeken we u de volgende template in te vullen en als bijlage toe te voegen.