Veelgestelde vragen

Op onze website staat veel informatie, we kunnen het ons voorstellen dat je vragen hebt. We hebben de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet en ondergebracht in de volgende rubrieken:

Aanmelden
Behandeling
Vergoeding
Wachttijden

Aanmelden

Kan ik mijn kind van onder 18 aanmelden?
Heb ik een verwijzing nodig?

Ja, er is altijd een verwijzing nodig van je huisarts of regiebehandelaar in de GGZ. 
Bekijk de aanmeld stappen.

Hoe kan ik mij aanmelden bij jullie?

Wij ontvangen graag van jouw huisarts of regiebehandelaar in de GGZ een verwijsbrief. Deze kan veilig verzonden worden via Zorgdomein. Belangrijk is, dat de verwijzer verwijst naar ADHDcentraal en dat er specifiek verwezen wordt naar de Specialistische GGZ.
Bekijk de 4 aanmeld stappen.

Behandeling

Ik sta op de wachtlijst, hoe nu verder?

Wanneer je op de wachtlijst staat is het verstandig om onze pagina met psycho educatie te bekijken. Het is belangrijk om de informatie of vragenlijsten die we vragen zo snel mogelijk aan te leveren zodat jouw dossier klaar is. Hierdoor kunnen wij het onderzoek goed voorbereiden.

Word ik altijd behandeld door dezelfde behandelaars?

Wij doen ons best om de behandeling zoveel mogelijk door dezelfde behandelaren te laten plaatsvinden. Uiteraard hebben zij onderling overleg over de voortgang van de behandeling.

Kan ik mijn medicatie meenemen naar het buitenland?

Wanneer je op reis gaat naar het buitenland en je neemt je medicatie mee, dan is het verstandig de actuele situatie te controleren via het cak. Of je een medicijnverklaring nodig hebt, hangt af van het medicijn, het land waar je naartoe gaat en hoelang je op reis bent. Wanneer je bij ons in behandeling bent, regelen wij de aanvraag voor de medicijnverklaring. Het is niet nodig het document zelf in te vullen. Je behandelaar regelt dit voor je en heeft hiervoor de volgende informatie nodig:

  • nummer van je paspoort / ID kaart
  • exacte duur van de reis en de reisdata.

Wanneer je niet meer bij ons in zorg bent kan je de medicijnverklaring opvragen via de huisarts

Ik heb al een diagnose, kan ik ook alleen voor behandeling bij jullie terecht?

Wanneer de diagnose in het verleden al gesteld is, kun je bij ons terecht. Belangrijk om te weten is dat wij de diagnostiek dan wel opnieuw en op eigen waarneming doen. Onze zorg en behandeling wordt afgestemd op jouw persoonlijke situatie en mogelijkheden. Om dit te kunnen waarborgen, starten we met de diagnostiekdag. Daarna stellen we samen met jou een behandelplan op.

Heb je de diagnose recent, minder dan een jaar geleden, ontvangen bij een andere instelling dan ADHDcentraal, dan moet je bij jouw zorgverzekeraar vragen of zij een tweede keer diagnostiek gaan vergoeden.

Kan ik ook bij terecht bij jullie als ik geen behandeling met medicatie wil?

Samen met jou kijken we naar een behandeling die aansluit bij je hulpvraag en het optimale resultaat oplevert. Onze ervaring leert dat in de behandeling van ADHD medicatie een belangrijke rol speelt. Daarnaast kan Cognitieve Gedragstherapie en psycho-educatie ingezet worden. 

Lees meer over hoe de behandeling van ADHD eruit ziet.

Wat houdt de behandeling in?

In overleg met jou wordt er een behandelplan opgesteld, waarin jouw hulpvraag centraal staat. De vorm van de behandeling is vaak een combinatie van psycho-educatie, medicatie en cognitieve gedragstherapie.
Lees verder over de behandelingsmogelijkheden.

Wat houdt de diagnostiekdag in?

De diagnostiekdag bestaat uit verschillende interviews, onderzoeken en testen.
Alle informatie over de diagnostiekdag en de voorbereiding hierop vind je hier.

Vergoeding

Wat kost een behandeling?

Wanneer wij een contract hebben met jouw zorgverzekeraar of heb je een 100% restitutiepolis, dan betaal je zelf alleen het openstaande eigen risico.
Hebben we geen contract met jouw zorgverzekeraar dan betaal je na de diagnostiekdag en behandeling een persoonlijke bijdrage van € 250,-. plus je openstaande eigen risico aan je zorgverzekeraar.
Bekijk hier de video en lees verder over kosten en vergoeding.

Hebben jullie een contract met mijn zorgverzekeraar?
Vergoedt mijn zorgverzekeraar alles?
Betaal ik een eigen bijdrage voor medicatie?

Medicatie zal door ons worden voorgeschreven en wordt door de apotheek geleverd. Afhankelijk van het middel kan er sprake zijn van een eigen bijdrage, dat is wettelijk maximaal € 250,-. Deze eigen bijdrage wordt door je verzekeraar in rekening gebracht, dit gaat buiten ADHDcentraal om. Bij je verzekeraar kan je controleren of je voor deze kosten aanvullend verzekerd bent. Sommige fabrikanten hebben een terugbetalingsregeling voor deze eigen bijdrage:
Terugbetalingsregeling Tentin
Terugbetalingsregeling Elvanse

Waarom ontvang ik meerdere facturen?

In 2022 is het systeem van de kosten en de betaling binnen de geestelijke gezondheid (GGZ) ingrijpend veranderd naar het Zorg Presentatie Model. Hierdoor worden de zorgkosten per consult gefactureerd. Om de kosten overzichtelijk te houden heeft ADHDcentraal ervoor gekozen maandelijks de kosten te factureren. Lees hier meer over het Zorg Prestatie Model.

Ik heb mijn vergoedingsoverzicht ingestuurd maar nog geen reactie gehad. Waarom krijg ik deze herinnering?

Wanneer het vergoedingsoverzicht enkele dagen voor de herinnering naar ons is gestuurd, kan het zijn dat deze nog niet is verwerkt. We doen er alles aan om dit overzicht zo snel mogelijk in behandeling te nemen en een reactie terug te sturen. Wanneer je binnen 5 werkdagen na de betalingsherinnering nog geen reactie hebt ontvangen, neem dan contact met ons op via vergoedingen@adhdcentraal.nl. Wij kunnen dan kijken wat er aan de hand is.

Ik heb mijn factuur al betaald. Waarom krijg ik deze herinnering?

Wanneer je de factuur een paar dagen voor de herinnering hebt betaald, kan het zijn dat deze betaling nog niet bij Infomedics is verwerkt. Je kan ook contact opnemen via vergoedingen@adhdcentraal.nl. Wij kunnen dan voor je nakijken wat de status is.

Ik wil de factuur van Infomedics graag op papier ontvangen, is dat mogelijk?

Wil je de factuur op papier ontvangen, bel dan met Infomedics op telefoonnummer: 036-2031900.

Ik kan de factuur niet op tijd betalen, wat moet ik doen?

Wanneer je de factuur niet, voor de uiterlijke betaaldatum, kan betalen, bel dan met Infomedics via 036-2031900 om een betalingsuitstel of betalingsregeling aan te vragen. Doe dit tijdig om extra kosten te voorkomen.

Mijn gegevens kloppen niet op de factuur. Wat moet ik doen?

Is je e-mailadres of woonadres gewijzigd, geef deze dan direct aan ons door via vergoedingen@adhdcentraal.nl. Infomedics zal na verwerking een nieuwe factuur toesturen.

Kan ik de wachttijd verkorten door zelf te betalen, zonder zorgverzekeraar, voor mijn diagnose en behandeling?

Helaas is het niet mogelijk om zelf voor je diagnostiek en behandeling te betalen. De contracten met de zorgverzekeraars staan dit niet toe.

Heb jij een factuur ontvangen van Infomedics?
Ik wil bezwaar maken tegen een factuur voor een afspraak waar ik niet aanwezig was. Hoe doe ik dat?
Waarom ontvang ik een factuur voor een afspraak waar ik niet aanwezig was?

Helaas komt het regelmatig voor dat een patiënt, zonder afmeldbericht, niet op komt dagen op een afspraak. Hierdoor kunnen wij deze tijd niet inzetten voor een andere patiënt. Om onze zorg toegankelijk te houden, vragen we je tijdig kenbaar te maken wanneer je niet op een afspraak kan komen. Je kunt je afspraak kosteloos annuleren of verplaatsen tot 24 uur vóór de afspraak. Voor een afspraak op een maandag geldt dat deze vóór vrijdag 12.00 uur afgezegd dient te worden.
Je ontvangt van ons altijd een herinnering, via sms, over je afspraken.

Wanneer je niet op tijd (24 uur van tevoren of vóór vrijdag 12.00 uur voor een afspraak op maandag) de behandelafspraak verplaatst of annuleert, wordt hiervoor een no show tarief in rekening gebracht van € 60,-. Deze rekening moet je zelf betalen en wordt niet door de zorgverzekering vergoedt.

Heb je een no-show factuur ontvangen en ben je het hier niet mee eens, dan kun je bezwaar maken via dit formulier. Wij komen zo snel mogelijk bij je terug of het bezwaar gegrond verklaard wordt.

Wachttijden

Wanneer kan ik bij jullie terecht?

Meestal geldt er een wachttijd voordat je kan starten met de diagnostiek en behandeling. Bekijk het actuele overzicht van de wachttijden per locatie of van de zorgverzekeraar.

Wat zijn de wachttijden?
Kunnen jullie de genoemde wachttijden garanderen?

Helaas kunnen wij de wachttijden niet garanderen en gaat het altijd om een inschatting. Dat komt omdat wij geen zicht hebben op eventuele contract uitbreidingen of veranderingen van zorgverzekeraars voor volgend jaar. We kunnen ook niet inschatten hoeveel van de mensen die op de wachtlijst staan, nog behoefte hebben aan onze zorg. Tenslotte kan iedereen per 1 januari van zorgverzekeraar te wisselen, waardoor de wachtlijsten per zorgverzekeraar kunnen veranderen.

Ik vind mijn wachttijd onacceptabel. Kan ik een klacht indienen?

Wij begrijpen goed dat het heel vervelend is dat de wachttijden voor sommige verzekeraars lang zijn. Wij raden je aan om contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar om te kijken naar de mogelijkheden tot wachttijdbemiddeling.
Wanneer dat onvoldoende resultaat oplevert kan je een klacht indienen bij je zorgverzekeraar. Daarnaast kan je bij de SKGZ meer informatie vinden over de mogelijkheden en eventueel rechtstreeks een klacht indienen over de wachttijd.

Kan ik de wachttijd verkorten door zelf te betalen, zonder zorgverzekeraar, voor mijn diagnose en behandeling?

Helaas is het niet mogelijk om zelf voor je diagnostiek en behandeling te betalen. De contracten met de zorgverzekeraars staan dit niet toe.

Wat kan ik doen om mijn wachttijd te verkorten?

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kan je altijd contact opnemen met de zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. De afdeling wachtlijstbemiddeling van je zorgverzekeraar kan dan onderzoeken of het mogelijk is om je binnen vier weken ergens anders in te plannen voor een intake. Per zorgverzekeraar is er een link voor het aanvragen van de wachtlijstbemiddeling.

Waarom verschillen de wachttijden per verzekeraar?

De wachttijden voor je diagnose en behandeling verschillen per zorgverzekeraar. Dat komt omdat wij afspraken maken met verzekeraars, waarbij zij bepalen hoeveel patiënten er bij ADHDcentraal behandeld kunnen worden. 

We hebben dan ook een helder overzicht van de wachttijden per verzekeraar gemaakt.

Kan ik op een lijst komen voor wanneer er tussentijds plekken vrijkomen?

Het gebeurt heel af en toe dat er tussentijds plekken vrijkomen, maar dat zijn er te weinig om hiervoor een lijst samen te stellen.

Kan ik ingepland worden op een verder weg gelegen locatie met minder lange wachttijden?

We plannen jouw afspraken in op de locatie bij jou in de buurt, omdat we rekening houden met de mogelijke vervolgafspraken voor je behandeling.

Staat je antwoord er niet bij?

Dan kan je contact met ons opnemen via: info@adhdcentraal.nl.
Wij zijn alle werkdagen tussen 11.00 en 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer: 088 313 1200.