Wachttijden

Langere wachttijden

In verband met budgetafspraken met sommige verzekeraars, zijn de wachttijden verschillend per zorgverzekeraar. Hieronder vindt u een overzicht van de wachttijden per verzekeraar.

Let op: Onze wachttijden gelden vanaf het moment van aanmelden via uw huisarts.

Klik hieronder op het logo voor meer informatie en wachtlijstbemiddeling:

41 weken

Afhankelijk van locatie

73 weken

Afhankelijk van locatie

65 weken
Aanmeldstop

Afhankelijk van locatie

63 weken

Afhankelijk van locatie

65 weken
Aanmeldstop

Overige verzekeringen

41 weken

Afhankelijk van locatie

73 weken

Afhankelijk van locatie

65 weken
Aanmeldstop

Afhankelijk van locatie

63 weken

Afhankelijk van locatie

65 weken
Aanmeldstop

Overige verzekeringen

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar dient er in beginsel zorg voor te dragen dat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat u voorts binnen 10 weken na de intake een behandeling kan starten. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknorm).

Klik hierboven op het logo van uw zorgvezekeraar als u met wachtlijstbemiddeling wilt starten.

Veelgestelde vragen

Ik wil volgend jaar slim overstappen naar een zorgverzekeraar waarvoor de wachttijden minder lang zijn. Welke zorgverzekeraar kan ik dan het beste nemen?

 We kunnen u geen advies geven over het kiezen van een zorgverzekeraar voor 2024. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een zorgverzekeraar kiest die goed bij hem/haar past. Deze keuze kunnen wij dus niet goed voor iemand maken. Het is voor ons tevens niet mogelijk om op basis van de wachttijden te adviseren bij deze keuze. Dit komt omdat: 

  1. de contractonderhandelingen met de zorgverzekeraars waarin onder andere de hoogte van het budget wordt vastgesteld, momenteel nog gevoerd worden. Na deze onderhandelingen weten we met welke zorgverzekeraars we een contract zullen hebben in 2024 en hoeveel van hun verzekerden van de wachtlijst we kunnen inplannen.
  2. Daarnaast weten we niet hoeveel van de huidige wachtenden (die zich eerder hebben aangemeld) nog daadwerkelijk op zoek zijn naar zorg of wellicht inmiddels elders zorg hebben gevonden.
  3. Tenslotte hebben we over 2023 wel goed inzicht hoeveel wachtenden er per zorgverzekeraar op onze lijst staan, maar omdat iedereen per 1 januari 2024 mag wisselen van zorgverzekeraar, zullen die aantallen voor 2024 mogelijk anders zijn.

Kortom, allemaal onduidelijkheden waardoor we zelf nog geen beeld hebben van de situatie in 2024 en we daarom geen inzicht kunnen geven in de actuele 2024 wachttijden per zorgverzekeraar.  

Als ik in 2024 overstap naar een zorgverzekeraar met een korte wachttijd, kan ik er dan vanuit gaan dat ik direct, bijvoorbeeld in januari, een afspraak kan krijgen?

Wij kunnen helaas geen garantie geven of toezeggingen doen over korte termijn plekken in januari 2024. Dit hangt namelijk af van de contractonderhandelingen voor 2024 met de zorgverzekeraars, en de eventuele wisselingen van zorgverzekering van mensen die reeds bij ons op de wachtlijst staan. We zullen de wachtlijst per zorgverzekeraar in ieder geval actueel houden op onze website.

Wanneer verschijnen de wachttijden per zorgverzekeraar voor 2024 op jullie site?

Dit zal afhangen van de voortgang van de contractonderhandelingen voor 2024 maar wij verwachten dat dit ergens in het eerste kwartaal van 2024 zal zijn. Vooralsnog doen we de aanname dat we in 2024 vergelijkbare contracten zullen hebben als in 2023 en dat de huidige wachttijden dus ook in 2024 van toepassing zullen zijn.

Ik sta op de wachtlijst, wanneer gaan jullie beginnen met het inplannen van afspraken voor januari 2024?

Wij verwachten dat wij rond eind november zullen starten met de planning voor januari 2024. Wij zullen zelf de langst wachtenden informeren. U hoeft dus geen contact met ons op te nemen.

Waarom verschillen de wachttijden per verzekeraar?

De wachttijd bij ADHDcentraal is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. In verband met budgetafspraken met sommige verzekeraars is een langere wachttijd van toepassing dan de standaard wachttijd per vestiging. Het aantal patiënten dat ADHDcentraal per jaar in behandeling kan nemen varieert dus per zorgverzekeraar. Uiteraard streven wij ernaar om met elke zorgverzekeraar passende afspraken te maken, maar de praktijk leert dat budgetafspraken tot gevolg kunnen hebben dat niet iedere patiënt binnen afzienbare tijd in behandeling genomen kan worden. Dit zorgt dus voor verschillen in wachttijden per verzekeraar.

Wat kan ik doen om mijn wachttijd te verkorten?

Wanneer u de wachttijd bij ADHDcentraal voor diagnostiek te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. De afdeling wachtlijstbemiddeling van uw zorgverzekeraar kan dan onderzoeken of het mogelijk is u binnen 4 weken elders in te plannen  voor een intake. In het overzicht bovenaan de pagina vindt u per zorgverzekeraar een link voor het aanvragen van de wachtlijstbemiddeling.

Helaas is het niet mogelijk om zelf voor uw diagnostiek en behandeling te betalen. De contracten met de zorgverzekeraars staan dit niet toe.

Kan ik - als ik langer moet wachten vanwege een beperkt budget van mijn zorgverzekeraar - de wachttijd verkorten door de behandeling zelf te betalen?

Helaas is dit niet mogelijk. De contractuele afspraken met zorgverzekeraars staan dit niet toe.

Kan ik ook in behandeling komen op een locatie die voor mij verder weg is?

Het is onder voorwaarden mogelijk een andere locatie te kiezen waar de wachttijd korter is dan de locatie bij u in de buurt. Deze mogelijkheid wordt met u besproken en geldt dan voor zowel de diagnostiek als de behandeling. U dient dan eenmalig voor de diagnostiekdag naar de gekozen locatie te komen. Vervolgens kan de behandeling desgewenst online plaatsvinden via beeldbellen, om voor u reistijd en reiskosten te besparen. Let op: het kiezen voor een andere locatie heeft voor u alleen zin als u niet verzekerd bent bij één van de zorgverzekeraars waar een langere wachttijd voor geldt in verband met budgetafspraken. Deze langere wachttijden gelden voor alle locaties.

Ik vind mijn wachttijd onacceptabel. Kan ik een klacht indienen?

Wij begrijpen goed dat het heel vervelend is dat de wachttijden voor sommige verzekeraars lang zijn. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te kijken naar de mogelijkheden tot wachttijdbemiddeling.
Wanneer u daarna nog niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen bij uw zorgverzekeraar. Daarnaast kunt u bij de SKGZ meer informatie vinden over uw mogelijkheden en desgewenst rechtstreeks een klacht indienen met betrekking tot de wachttijd.

Kunnen jullie de genoemde wachttijden garanderen?

Helaas kunnen wij dit niet garanderen en betreft dit een inschatting. Dat komt door meerdere factoren:

  • Wij hebben geen zicht op eventuele contract uitbreidingen van diverse zorgverzekeraars en ook niet op eventuele contract veranderingen voor 2024.
  • Wij weten niet hoeveel van de mensen die nu op de wachtlijst staan, in de toekomst nog behoefte hebben aan onze zorg bijvoorbeeld doordat ze via wachtlijstbemiddeling elders zorg hebben gevonden.
  • Per 1 januari heeft iedereen de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen, waardoor de wachtlijsten per zorgverzekeraar kunnen veranderen.