Wachttijden

Langere wachttijden

Helaas zijn onze wachttijden momenteel langer dan gewenst. In verband met budgetafspraken met sommige zorgverzekeraars, kunnen de wachttijden per zorgverzekeraar verschillen. Hieronder vind je een overzicht van de wachttijden per verzekeraar.

Let op: Onze wachttijden gelden vanaf het moment van aanmelden via je huisarts.

Klik hieronder op het logo van jouw zorgverzekeraar voor meer informatie en de mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling:

Zilveren kruis

61 weken

Menzis

Afhankelijk van locatie

CZ

66 weken

DSW

Patiëntenstop

VGZ

44 weken

ONVZ

Afhankelijk van locatie

Ditzo

48 weken

Ander zorg

Afhankelijk van locatie

Univé

44 weken

Overige verzekeringen

Bekijk hier

61 weken

Afhankelijk van locatie

66 weken

Patiëntenstop

44 weken

Afhankelijk van locatie

48 weken

Afhankelijk van locatie

44 weken

Overige verzekeringen

Patiëntenstop: Wij kunnen helaas geen nieuwe aanmeldingen verwerken en nieuwe patiënten van deze verzekeraar in zorg nemen.
Aanmeldstop: Wij kunnen helaas geen nieuwe aanmeldingen verwerken. Aangemelde patiënten uit het verleden die momenteel op de wachtlijst staan kunnen nog wel in zorg komen na verstrijken van de wachttijd.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar dient er in beginsel zorg voor te dragen dat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat je voorts binnen 10 weken na de intake een behandeling kan starten. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknorm).

Klik hierboven op het logo van jouw zorgverzekeraar als je met wachtlijstbemiddeling wilt starten.