Wachttijden Zilveren Kruis

Zilveren kruis

De wachttijd bedraagt: 46 weken

De wachttijd kan variëren per zorgverzekeraar. Dit heeft te maken met verschillende budgetafspraken met zorgverzekeraars. Het aantal patiënten dat ADHDcentraal per jaar in behandeling kan nemen varieert dus per zorgverzekeraar. Uiteraard streven wij ernaar om met elke zorgverzekeraar passende afspraken te maken, maar de praktijk leert dat budgetafspraken tot gevolg kunnen hebben dat niet iedere patiënt binnen afzienbare tijd in behandeling genomen kan worden. Dit zorgt dus voor verschillen in wachttijden per verzekeraar.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd voor diagnostiek te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar dient er in beginsel zorg voor te dragen dat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat u voorts binnen 10 weken na de intake een behandeling kan starten. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknorm).

Contact hier Zilveren Kruis voor wachtlijst bemiddeling

N