Wachttijden De Christelijke Zorverzekeraar

De wachtijd bedraagt: 63 weken

In verband met budgetafspraken met sommige verzekeraars is een langere wachttijd van toepassing dan de standaard wachttijd per vestiging. Het aantal patiënten dat ADHDcentraal per jaar in behandeling kan nemen varieert dus per zorgverzekeraar. Uiteraard streven wij ernaar om met elke zorgverzekeraar passende afspraken te maken, maar de praktijk leert dat budgetafspraken tot gevolg kunnen hebben dat niet iedere patiënt binnen afzienbare tijd in behandeling genomen kan worden. Dit zorgt dus voor verschillen in wachttijden per verzekeraar.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd voor diagnostiek te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar dient er in beginsel zorg voor te dragen dat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat u voorts binnen 10 weken na de intake een behandeling kan starten. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknorm).

Contact hier De Christelijke Zorverzekeraar voor wachtlijst bemiddeling

Veelgestelde vragen

Wat zijn de huidige wachttijden per verzekeraar?

Voor de huidige wachttijden raadpleeg onze wachttijden pagina hier.

Waarom verschillen de wachttijden per verzekeraar?

De wachttijd bij ADHDcentraal is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. In verband met budgetafspraken met sommige verzekeraars is een langere wachttijd van toepassing dan de standaard wachttijd per vestiging. Het aantal patiënten dat ADHDcentraal per jaar in behandeling kan nemen varieert dus per zorgverzekeraar. Uiteraard streven wij ernaar om met elke zorgverzekeraar passende afspraken te maken, maar de praktijk leert dat budgetafspraken tot gevolg kunnen hebben dat niet iedere patiënt binnen afzienbare tijd in behandeling genomen kan worden. Dit zorgt dus voor verschillen in wachttijden per verzekeraar.

Wat kan ik doen om mijn wachttijd te verkorten?

Wanneer u de wachttijd voor diagnostiek te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar dient er in beginsel zorg voor te dragen dat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat u voorts binnen 10 weken na de intake een behandeling kan starten. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknorm).

In de tabel bovenaan de pagina vindt u per zorgverzekeraar een link voor het aanvragen van de wachtlijstbemiddeling.

Het is onder voorwaarden mogelijk een andere locatie te kiezen waar de wachttijd korter is dan de locatie bij u in de buurt. Deze mogelijkheid wordt met u besproken en geldt dan voor zowel de diagnostiek als de behandeling. U dient dan eenmalig voor de diagnostiekdag naar de gekozen locatie te komen. Vervolgens kan de behandeling desgewenst online plaatsvinden via beeldbellen, om voor u reistijd en reiskosten te besparen. Let op: het kiezen voor een andere locatie heeft voor u alleen zin als u niet verzekerd bent bij één van de zorgverzekeraars waar een langere wachttijd voor geldt in verband met budgetafspraken. Deze langere wachttijden gelden voor alle locaties.

Kan ik - als ik langer moet wachten vanwege een beperkt budget van mijn zorgverzekeraar - de wachttijd verkorten door de behandeling zelf te betalen?

Helaas is dit niet mogelijk. De contractuele afspraken met zorgverzekeraars staan dit niet toe.

Kan ik ook in behandeling komen op een locatie die voor mij verder weg is?

Het is onder voorwaarden mogelijk een andere locatie te kiezen waar de wachttijd korter is dan de locatie bij u in de buurt. Deze mogelijkheid wordt met u besproken en geldt dan voor zowel de diagnostiek als de behandeling. U dient dan eenmalig voor de diagnostiekdag naar de gekozen locatie te komen. Vervolgens kan de behandeling desgewenst online plaatsvinden via beeldbellen, om voor u reistijd en reiskosten te besparen. Let op: het kiezen voor een andere locatie heeft voor u alleen zin als u niet verzekerd bent bij één van de zorgverzekeraars waar een langere wachttijd voor geldt in verband met budgetafspraken. Deze langere wachttijden gelden voor alle locaties.

Ik vind mijn wachttijd onacceptabel. Kan ik een klacht indienen?

Wij begrijpen goed dat het heel vervelend is dat de wachttijden voor sommige verzekeraars lang zijn. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te kijken naar de mogelijkheden tot wachttijdbemiddeling.
Wanneer u daarna nog niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen bij uw zorgverzekeraar. Daarnaast kunt u bij de SKGZ meer informatie vinden over uw mogelijkheden en desgewenst rechtstreeks een klacht indienen met betrekking tot de wachttijd.

Kunnen jullie de genoemde wachttijden garanderen?

Helaas kunnen wij dit niet garanderen en betreft dit een inschatting. Dat komt door meerdere factoren:

  • Wij hebben geen zicht op eventuele contract uitbreidingen van diverse zorgverzekeraars en ook niet op eventuele contract veranderingen voor 2024.
  • Wij weten niet hoeveel van de mensen die nu op de wachtlijst staan, in de toekomst nog behoefte hebben aan onze zorg bijvoorbeeld doordat ze via wachtlijstbemiddeling elders zorg hebben gevonden.
  • Per 1 januari heeft iedereen de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen, waardoor de wachtlijsten per zorgverzekeraar kunnen veranderen.