Wachttijden ZEKUR

ZEKUR

Aanmeldstop

Wij kunnen helaas geen nieuwe aanmeldingen verwerken. Aangemelde patiënten uit het verleden die momenteel op de wachtlijst staan kunnen nog wel in zorg komen na verstrijken van de wachttijd.

De wachttijd kan variëren per zorgverzekeraar. Dit heeft te maken met verschillende budgetafspraken met zorgverzekeraars. Het aantal patiënten dat ADHDcentraal per jaar in behandeling kan nemen varieert dus per zorgverzekeraar. Uiteraard streven wij ernaar om met elke zorgverzekeraar passende afspraken te maken, maar de praktijk leert dat budgetafspraken tot gevolg kunnen hebben dat niet iedere patiënt binnen afzienbare tijd in behandeling genomen kan worden. Dit zorgt dus voor verschillen in wachttijden per verzekeraar.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd voor diagnostiek te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar dient er in beginsel zorg voor te dragen dat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat u voorts binnen 10 weken na de intake een behandeling kan starten. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknorm).

Contact hier ZEKUR voor wachtlijst bemiddeling