voor meer informatie en aanmelden:

ZOEK

WACHTTIJDEN

Als u ons belt voor het maken van een afspraak, dient u op dit moment rekening te houden met de volgende aanmeldwachttijd voordat u bij ons terecht kunt voor een diagnostiekdag. Deze aanmeldwachttijd is bij ADHDcentraal niet afhankelijk van bij welke verzekeraar u bent verzekerd.

DE WACHTTIJDEN PER LOCATIE

Amsterdam: 20 weken
Breda: 11 weken
Den Haag: 19 weken
Eindhoven: 16 weken
Groningen:   9 weken
Maastricht:  8 weken
Nieuwegein: 16 weken
Nijmegen: 17 weken
Rotterdam: 20 weken
Utrecht: 19 weken
Zwolle: 15 weken


(datum laatste actualisatie: 30/11/2021)

Geen behandelingswachttijd

Bij ADHDcentraal bestaat geen behandelingswachttijd (wachttijd tussen intake en feitelijke behandeling). Op de eerste dag, de diagnostiekdag, start bij gestelde diagnose direct de behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

In de tabel hiernaast ziet u de actuele wachttijden voor diagnostiek op onze locaties. Wanneer deze voor uw locatie hoger is dan 4 weken kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.