eHealth

eHealth planning

 

Tips voor betere PLANNING

U staat op de wachtlijst voor diagnostiek naar en mogelijk een behandeling voor ADHD. In de aanloop naar uw onderzoek geven wij u graag alvast enige tips ter verbetering van de planning. 

Wanneer u bij ons in behandeling komt, kan een psycholoog u helpen om onderstaande en andere tips in de praktijk toe te passen en te blijven volhouden.

Tip 1: Agenda en takenlijst gebruiken

De basis van goed plannen en organiseren begint bij het gebruiken van een agenda en een takenlijst, op een manier die bij jou past. Veel mensen hebben al een of meerdere keren een agendasysteem gebruikt dat niet (blijvend) werkte. Er zijn vele manieren waarop je plannen kunt vormgeven. Het heeft tijd nodig om dingen uit te proberen, oefenen en eigen te maken. 

  • In een agenda (op papier of digitaal) schrijf je al je afspraken en dingen die aan een dag en tijd gebonden zijn. Bijvoorbeeld een doktersafspraak op 23 maart om 14:15 uur.
  • In een takenlijst schrijf je dingen die je moet en wilt doen, maar die niet gekoppeld zijn aan een bepaalde datum of tijd. Kies zelf wat je nuttig vindt om op te schrijven. Bijvoorbeeld de was doen, iemand bellen, iets kopen.
  • Des te meer je op één plek bijhoudt, des te beter is je overzicht. Dus zo min mogelijk verschillende plekken, losse briefjes, etc.
  • Beslis hoe vaak en wanneer je je agenda en takenlijst wilt bekijken en bijwerken.  Om een ritme op te bouwen, kun je proberen dit dagelijks te doen. Dit kan op een vaste tijd zijn, of gekoppeld aan een handeling of activiteit die je dagelijks doet, bv. na het ontbijt. Zet eventueel een reminder in je telefoon.

Tip 2: Prioriteiten stellen

Des te meer taken je hebt, des te belangrijker is het om prioriteiten te stellen op je takenlijst. Je kunt dit doen door je taken te verdelen in A, B en C.

A-taken:
Taken die op korte termijn af moeten zijn, bv. vandaag of morgen. Bv.: een rekening betalen of inschrijven voor een vak waarvan de deadline morgen is. 

B-taken:
Taken die op de middellange termijn af moeten zijn, bv. de komende week/paar weken. Bv.: de was doen, een verslag schrijven waarvan de deadline over 4 weken is.

C-taken:
Taken die geen deadline hebben of op lange termijn, bv. over één of enkele maanden. Deze taken kunnen aantrekkelijker zijn om te doen. Bv.: een afspraak maken om wat te gaan drinken met een vriendin, een schilderij ophangen, de zolder opruimen. 

Tip 3: Taken opdelen

Wanneer je een taak opdeelt in stappen, maak je het gemakkelijker om eraan te beginnen en de tijd in te schatten die je ervoor nodig hebt. Je kunt de volgende stappen volgen:

  • Kies een taak die je niet leuk of lastig vindt om te doen of uitstelt.
  • Maak een lijstje van alle stappen die je moet zetten om de taak te doen. 
  • Zorg dat elke stap haalbaar is/voelt! Zo niet: splits dan nog verder op in kleinere (sub)stappen. 
  • Voer dit stappenplan uit. Je kunt elke stap apart op je takenlijst (bij A, B of C) schrijven of in je agenda.