eHealth

eHealth Impulsiviteit

 

Tips voor betere Impulsiviteit

U staat op de wachtlijst voor diagnostiek naar en mogelijk een behandeling voor ADHD. In de aanloop naar uw onderzoek geven wij u graag alvast enige tips om om te gaan met impulsiviteitHiermee wordt bedoeld: plotseling, onnadenkend, te weinig/ongeremd gedrag. 

Ga na of u impulsiviteit herkent en of dit nadelige gevolgen voor u en anderen heeft en zo ja: welke. Bespreek dit op de diagnostiekdag.

Wanneer u bij ons in behandeling komt, kan een psycholoog u helpen om onderstaande en andere tips in de praktijk toe te passen en te blijven volhouden.

Tip 1: Planmatig handelen

Iedere taak, opdracht, verplichting heeft zijn eigen doelstelling. Een veel voorkomende valkuil is gewoon maar ergens beginnen en zien waar je uitkomt. Met onderstaand stappenplan kun je leren om planmatiger, weloverwogen te handelen.

1. Doel

 • Formuleer je (eind)doel in concrete termen. 
 • Deel op in haalbare stappen.
 • Schrijf op je takenlijst of in je agenda wanneer je waaraan gaat werken.

2. Voorbereiding

 • Bedenk wat je nodig hebt om je doel te bereiken
 • Hoeveel tijd zal het (ongeveer) kosten? Wat is de deadline?
 • Wie en wat heb je nodig om je plan uit te voeren? 
 • Wanneer ga je dit doen?
 • Zijn er bepaalde afleiders om tegen te gaan, hoe ga je dit doen?

3. Uitvoer

 • Voer je plan uit, stap voor stap.
 • Neem regelmatig pauze.
 • Probeer afleiders te ‘parkeren’ tot de pauzes/later.

4. Evaluatie

 • Evalueer hoe het ging.
 • Heb je gedaan wat je van plan was?
 • Wat ging er goed en hoe kwam dit?
 • Wat zou je een volgende keer anders doen en hoe?

Tip 2: Stop-denken-doen

Impulsiviteit kan zich op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld tegen alles ‘ja’ of ondoordachte dingen zeggen, impulsaankopen doen, eetbuien, etc. Dit kan vervelende gevolgen hebben, bijvoorbeeld in contact met anderen of op financieel gebied. Hoe uit zich het bij jou? 

Met behulp van onderstaand invulschema, kun je leren meer te stoppen, denken en dan pas te doen.