Wat is ADHD?

School

Kinderen en jongeren met ADHD blijken vaak op een lager schoolniveau te functioneren dan volgens toetsing mogelijk zou zijn. Heel kenmerkend is dat het steeds slechter gaat op school. Je begint op een bepaald niveau, maar na een of twee keer blijven zitten ga je naar een lager niveau. Wanneer het leren echt niet lukt, is het verlaten van school zonder diploma de enige optie. Jongeren met ADHD spijbelen ook vaker en zijn vaker betrokken bij conflicten in de klas. Heftig puberen en impulsiviteit is wellicht herkenbaar voor je, wat natuurlijk een slechte invloed op je school en je werk heeft. Toch kan de duidelijke structuur en ondersteuning op school meestal voor een positief effect zorgen. Wanneer je verder gaat leren of werken en op jezelf gaan wonen, verlies je deze structuur en controle vaak weer. Het wordt dan moeilijker om jezelf, je studie, het werk, het huishouden en je financiën te organiseren en daardoor verlies je ook de motivatie hiervoor.

 

Lees verder over het functioneren op school, werk, relaties, middelengebruik, huishouden en zelfbeeld.