Wat is ADHD?

Relaties

Wanneer je veel vergeet, erg chaotisch bent en niet diplomatiek maar juist erg impulsief reageert heeft dat ook effect op je relaties. Partners laten vaak weten dat het lijkt alsof ze er nog een kind bij hebben. Als je partner alle taken waarbij planning en organisatie vereist is op zich moet pakken, vraagt dat veel van je partner. Je vergeetachtigheid en onoplettendheid wordt door anderen vaak ervaren als onattent of, erger nog, als onbetrouwbaar.

Lees verder over het functioneren op school, werk, relaties, middelengebruik, huishouden en zelfbeeld.