voor meer informatie en aanmelden:

ZOEK

VERGOEDING

Vergoeding vanuit verzekering

De medisch specialistische zorg van ADHDcentraal wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding hangt af van het type polis dat u heeft bij uw zorgverzekeraar:

  • Als u een restitutiepolis heeft bij uw zorgverzekeraar wordt doorgaans 85% tot 100% van de kosten vergoed
  • Indien u een naturapolis heeft, wordt doorgaans 65% tot 80% van de kosten vergoed
  • Indien u een budgetpolis heeft, kan het vergoede bedrag lager liggen

U vindt informatie over uw type polis in uw polisvoorwaardenoverzicht.

Coulanceregeling zorgkosten

Wij willen graag onze zorg voor een breed publiek toegankelijk houden. Daarom nemen wij, in het geval uw zorgverzekeraar niet alle zorgkosten vergoedt, 80% van de niet-vergoede kosten voor onze rekening. Voor de resterende 20% hanteren we bovendien een maximum van 200 EUR. In de praktijk zijn uw kosten voor een behandeling bij ADHDcentraal dus nooit meer dan 200 EUR (plus uw eventueel openstaande eigen risico, zie hieronder bij kopje ‘eigen risico’).

Zie onderaan deze pagina voor een rekenvoorbeeld

Eigen risico

Iedereen heeft per jaar bij zijn zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico.

Indien u op moment van vergoeding nog een bedrag als eigen risico open heeft staan bij uw verzekeraar dan wordt een deel van de vergoeding niet aan u uitgekeerd, maar als eigen risico ingehouden. Ook bij andere zorgverleners binnen de GGZ is het eigen risico van toepassing.*

Betaling

Na afsluiting van uw behandeling brengt ADHDcentraal de kosten van uw behandeling bij uw zorgverzekeraar in rekening. Op basis van het vergoedingsoverzicht dat ADHDcentraal van uw verzekeraar ontvangt, bepalen wij uw deel van de eigen bijdrage (ADHDcentraal neemt 80% van de eigen bijdrage voor haar rekening). 

Voor uw eigen bijdrage ontvangt u een factuur van Famed. Famed verzorgt voor ons de facturatie.

Verwijzing

Een verwijzing van uw huisarts naar de Specialistische GGZ is vereist.

Meer informatie

Belt u ons vrijblijvend op 085 – 3030 400 voor een inschatting van de kosten voor een diagnostiekdag en eventuele behandeling bij ADHDcentraal.

Over de tarieven

De tarieven voor de zorg die ADHDcentraal biedt, zijn conform de tariefbeschikking zoals opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Rekenvoorbeeld

Mevrouw de Vries heeft een behandeltraject bij ADHDcentraal doorlopen. De kosten hiervoor bedragen 1600 EUR. De zorgverzekeraar geeft aan 1200 EUR (75%) hiervan te vergoeden. 400 EUR komt volgens de polis niet voor vergoeding in aanmerking.

Mevrouw de Vries heeft nog een eigen risico openstaan van 150 EUR, dit wordt door de verzekeraar op de vergoeding ingehouden: er wordt 1050 EUR op haar rekening overgemaakt.

ADHDcentraal neemt van het niet-vergoede deel (400 EUR) 80% voor haar rekening (320 EUR). De resterende 80 EUR van de eigen bijdrage zijn voor rekening van mevrouw de Vries.

Mevrouw de Vries maakt 1280 EUR over voor de zorgkosten. Haar eigen kosten zijn 80 EUR plus de 150 EUR die zijn ingehouden als eigen risico. De 150 EUR eigen risico zou zij ook betalen bij andere zorgaanbieders.

* Let op: verrekening van het eigen risico wordt altijd gekoppeld aan het jaar waarin de behandeling start. Voorbeeld: als uw behandeling start in 2017 maar eindigt in 2018 dan worden de kosten van de behandeling op uw eigen risico over 2017 verrekend.