voor meer informatie en aanmelden:

ZOEK

VERGOEDING

Vergoeding vanuit verzekering

De medisch specialistische zorg van ADHDcentraal wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding hangt af van het type polis dat u heeft bij uw zorgverzekeraar:

  • Als u een restitutiepolis heeft bij uw zorgverzekeraar wordt 85% tot 100% van de kosten vergoed
  • Indien u een naturapolis heeft, wordt 65% tot 80% van de kosten vergoed
  • Indien u een budgetpolis heeft, kan het vergoede bedrag lager liggen

U vindt informatie over uw type polis in uw polisvoorwaardenoverzicht.

Coulanceregeling zorgkosten

Wij willen graag onze zorg voor een breed publiek toegankelijk houden. Daarom nemen wij, in het geval uw zorgverzekeraar niet alle zorgkosten vergoedt, een belangrijk deel van de niet-vergoede kosten voor onze rekening. U betaalt ook een deel: de eigen bijdrage . Als u bij ons na de diagnostiekdag in behandeling komt, is de eigen bijdrage EUR 250. Als u na de diagnostiekdag door ons wordt terugverwezen naar de huisarts, bijvoorbeeld omdat de diagnose ADHD niet gesteld kan worden, geldt een gereduceerde eigen bijdrage van 100 EUR. In de praktijk zijn uw kosten voor een behandeling bij ADHDcentraal dus nooit meer dan 250 EUR (plus uw eventueel openstaande eigen risico, zie hieronder bij kopje ‘eigen risico’).

Eigen risico

Iedereen heeft per jaar bij zijn zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico.

Indien u op moment van vergoeding nog een bedrag als  eigen risico  open heeft staan ​​bij uw verzekeraar dan wordt een deel van de vergoeding niet aan u uitgekeerd, maar als  eigen risico  ingehouden. Ook bij andere zorgverleners binnen de GGZ is het eigen risico van toepassing. *

Betaling

Na afsluiting van uw behandeling brengt ADHDcentraal de kosten van de behandeling bij u of uw zorgverzekeraar in rekening (dit hangt of van uw verzekeraar). Op basis van het vergoedingsoverzicht dat ADHDcentraal  van u of uw verzekeraar ontvangt, bepalen wij uw eigen bijdrage. 

Voor uw eigen bijdrage ontvangt u een factuur van Famed. Famed verzorgt voor ons de facturatie.

Verwijzing

Een verwijzing van uw huisarts naar de Specialistische GGZ is vereist.

Meer informatie

Belt u ons vrijblijvend op 085 – 3030 400 voor informatie over de kosten voor een diagnostiekdag en eventuele behandeling bij ADHDcentraal.

Over de tarieven

De tarieven voor de zorg die ADHDcentraal biedt, zijn conform de tariefbeschikking zoals opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

* Let op: de verrekening van het eigen risico wordt altijd gekoppeld aan het jaar waarin de behandeling start. Dus als uw behandeling start in 2020 dan worden de kosten van de behandeling op uw eigen risico over 2020 verrekend.