Vergoeding

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

De medisch specialistische zorg van ADHDcentraal wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding hangt af van bij welke zorgverzekeraar u bent aangesloten en uw type polis.

  • Indien u verzekerd bent bij een verzekeraar met wie we een contract hebben, dan wordt – onafhankelijk van het type polis dat u heeft – diagnostiek en behandeling volledig vergoed.*
  • Als u een restitutiepolis heeft bij uw zorgverzekeraar, wordt 100% van diagnostiek en behandeling vergoed* Let op: een aantal zorgverzekeraars hebben hun restitutiepolis omgezet in een ‘combinatiepolis’ waarin de GGZ niet volledig meer vergoed wordt. ADHDcentraal is bij deze zorgverzekeraars daarom genoodzaakt om alsnog een persoonlijke bijdrage te rekenen. Informeer bij twijfel bij uw zorgverzekeraar of deze 100% van het NZa tarief voor GGZ behandelingen vergoedt.
  • Indien u een natura-, combinatie- of budgetpolis heeft, wordt diagnostiek en behandeling gedeeltelijk vergoed. In deze gevallen geldt onze coulanceregeling*

U vindt informatie over uw type polis in uw polisvoorwaarden.

*U betaalt wel uw openstaande eigen risico als dit van toepassing is. Dit geldt voor alle zorgaanbieders binnen de Specialistische GGZ. Lees hier meer over onder kopje ‘Eigen Risico’

Contracten met zorgverzekeraars

Om onze zorg zo toegankelijk mogelijk te maken, streeft ADHDcentraal ernaar om met zoveel mogelijk zorgverzekeraars een contract af te sluiten. Echter, niet alle zorgverzekeraars bieden een contract aan dat ons in staat stelt voldoende patiënten/verzekerden te behandelen.

Helaas kunnen niet alle contracten vóór de start van het nieuwe kalenderjaar afgesloten worden. In onderstaande tabel geven wij de meest recente contractstatus weer. Deze tabel wordt geupdate wanneer nieuwe contracten gesloten worden.

Bent u bij een van de labels verzekerd waar ADHDcentraal een contract mee heeft, dan betaalt u geen persoonlijke bijdrage. U betaalt wel uw openstaande eigen risico als dit van toepassing is.

 

Zorgverzekeraar 2023 2022
Achmea
Zilveren Kruis
FBTO
One Underwriting Health
De Friesland
Pro Life
Interpolis
Ziezo
Contract Contract
VGZ
VGZbewuzt
Univé
ZEKUR
IZZ
MVJP
Zorgzaam
IZA
UMC
Contract Geen contract
CZ
Nationale Nederlanden
OHRA
PZP
Verdragspolis
Just
Contract Contract
Menzis
Anderzorg
HEMA
VinkVink
Geen contract Geen contract
DSW
StadHolland
InTwente
Geen contract Geen contract
a.s.r.
Ditzo
Contract Contract
Zorg en Zekerheid Contract Geen contract
ONVZ
PNOzorg
VvAA
Jaaah.
Geen contract Geen contract
Eno
Salland
ZorgDirect
Geen contract Geen contract
Aevitae
(EUCARE/Caresq)
Contract Geen contract

 

Coulanceregeling zorgkosten

Wij willen onze zorg voor een breed publiek toegankelijk houden. Daarom nemen wij, in het geval uw zorgverzekeraar niet alle zorgkosten vergoedt, een belangrijk deel van de niet-vergoede kosten voor onze rekening. U betaalt ook zelf een deel van de kosten: de persoonlijke bijdrage . Als u bij ons na de diagnostiekdag in behandeling komt, is de persoonlijke bijdrage EUR 250. Als u na de diagnostiekdag door ons wordt terugverwezen naar de huisarts, bijvoorbeeld omdat de diagnose ADHD niet gesteld kan worden, geldt een gereduceerde persoonlijke bijdrage van 100 EUR. In de praktijk zijn uw kosten voor een behandeling bij ADHDcentraal dus nooit meer dan 250 EUR (plus uw eventueel openstaande eigen risico, zie hieronder bij kopje ‘eigen risico’).

De datum van de diagnostiekdag bepaalt of een persoonlijke bijdrage in uw geval van toepassing is. De persoonlijke bijdrage wordt in één keer na de diagnostiekdag in rekening gebracht.
NB. wel of geen contract, in alle gevallen geldt dat het wettelijk eigen risico volledig wordt gebruikt als u bij ons de diagnostiekdag en/of een behandeling volgt.

Eigen risico

Iedereen heeft per jaar bij zijn zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico. Indien er op het moment van vergoeding een bedrag als eigen risico open staat bij uw verzekeraar dan wordt een deel van de vergoeding niet aan u uitgekeerd, maar als eigen risico ingehouden. Ook bij andere zorgverleners binnen de GGZ is het eigen risico van toepassing.

  • Vanaf januari 2022 is de datum van het consult bepalend voor uw eigen risico. Wanneer een consult plaatsvindt in 2022 zal dit meetellen in uw eigen risico over 2022. Hetzelfde geldt in de opvolgende jaren: een consult in 2023 telt mee in het eigen risico over 2023.

 

2022: Overgang naar nieuw bekostigingsstelsel: het zorgprestatiemodel.

Wat betekent de overgang naar een nieuw bekostigingsstelsel in de GGZ voor u?

  • Onze zorg aan u blijft hetzelfde. Wat wel verandert, is de manier waarop de rekening wordt opgesteld. U kunt voortaan precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd hiervoor in rekening is gebracht.
  • Bij ADHDcentraal vertellen wij u vooraf hoeveel tijd er in de agenda voor uw afspraak is gepland. Dit ziet u ook terug in uw patiëntenportaal. Zo is het vooraf transparant wat u kunt verwachten. Alleen als de werkelijke tijd meer dan 15 minuten afwijkt (meer of minder minuten dan vooraf gepland), zult u zien dat de duur op de rekening is aangepast.
  • Heeft u tussendoor ongepland contact met uw behandelaar over de inhoud van de behandeling (bijvoorbeeld telefonisch of via eHealth) dan ziet u het achteraf terug. Ook hiervoor geldt dat het op de rekening precies te zien zal zijn met wie dit contact is geweest en welke tijd hiervoor is gerekend.

Wilt u meer informatie over het landelijke Zorgprestatiemodel in de GGZ?
Download de volgende folder:

 

Betaling

Maandelijks brengt ADHDcentraal de kosten van de behandeling bij u of uw zorgverzekering in rekening. De afhandeling van facturen zal afhangen van de afspraken die we hebben kunnen maken met uw zorgverzekeraar.

  • Als we een contract hebben met uw zorgverzekeraar zal ADHDcentraal de financiële afhandeling direct met uw zorgverzekeraar kunnen doen. Er geldt dan geen persoonlijke bijdrage voor de diagnostiek en behandeling. ADHDcentraal zal uw zorgverzekeraar maandelijks de zorgkosten doorgeven.
  • In het geval van een betaalafspraak met uw zorgverzekeraar kan ADHDcentraal de afhandeling van de facturatie direct via uw zorgverzekeraar doen. In deze gevallen geldt er wel een eigen bijdrage voor de diagnostiek en behandeling. ADHDcentraal zal u een factuur voor de persoonlijke bijdrage sturen.
  • Als er geen contract met uw zorgverzekeraar is, zal u zelf de facturen van ADHDcentraal maandelijks ontvangen via Infomedics en deze bij uw zorgverzekeraar moeten indienen.  Op basis van het vergoedingsoverzicht van uw verzekeraar dat ADHDcentraal van u ontvangt, maken wij een berekening. Hetgeen u uiteindelijk aan Infomedics moet betalen is de vergoeding van uw verzekeraar,  uw eventueel openstaand eigen risico en een maximale persoonlijke bijdrage van € 250,00. Voor meer informatie hierover klik hier.

 

Eigen bijdrage medicatie

Medicatie heeft een belangrijke plaats in de behandeling van ADHD. Deze medicatie zal door ons worden voorgeschreven en door uw apotheker worden geleverd. Afhankelijk van het middel dat wordt voorgeschreven, kan er vanuit de zorgverzekeringswet sprake zijn van een eigen bijdrage. Deze is wettelijk gemaximeerd op € 250, -. Deze eigen bijdrage zal door uw verzekeraar bij u in rekening worden gebracht. Dit gaat buiten ADHDcentraal om.
Het kan zijn dat u voor deze kosten aanvullend verzekerd bent. Informeer hiervoor bij uw verzekeraar. Sommige fabrikanten hebben een terugbetalingsregeling voor deze eigen bijdrage. Zie daarvoor de volgende links:
Terugbetalingsregeling Tentin
Terugbetalingsregeling Elvanse

 

Aftrekbaarheid medische kosten

Zorgkosten mogen onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken in de belastingaangifte. Meer informatie hierover vindt u hier.

 

Verwijzing

Een verwijzing van uw huisarts naar de Specialistische GGZ is vereist.

 

Meer informatie

Heeft u vragen? Wij staan u graag te woord. Belt u ons vrijblijvend op 088 – 3131 200

 

Over de tarieven

De tarieven voor de zorg die ADHDcentraal biedt, zijn conform de tariefbeschikking zoals opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)