Vergoeding

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

De medisch specialistische zorg van ADHDcentraal wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding hangt af van bij welke zorgverzekeraar u bent aangesloten en uw type polis.

 • Indien u verzekerd bent bij een verzekeraar met wie we een contract hebben, dan wordt – onafhankelijk van het type polis dat u heeft – diagnostiek en behandeling volledig vergoed.*
 • Als u een restitutiepolis heeft bij uw zorgverzekeraar, wordt 100% van diagnostiek en behandeling vergoed* Let op: een aantal zorgverzekeraars hebben hun restitutiepolis omgezet in een ‘combinatiepolis’ waarin de GGZ niet volledig meer vergoed wordt. ADHDcentraal is bij deze zorgverzekeraars daarom genoodzaakt om alsnog een persoonlijke bijdrage te rekenen. Informeer bij twijfel bij uw zorgverzekeraar of deze 100% van het NZa tarief voor GGZ behandelingen vergoedt.
 • Indien u een natura-, combinatie- of budgetpolis heeft, wordt diagnostiek en behandeling gedeeltelijk vergoed. In deze gevallen geldt onze coulanceregeling*

U vindt informatie over uw type polis in uw polisvoorwaarden.

*U betaalt wel uw openstaande eigen risico als dit van toepassing is. Dit geldt voor alle zorgaanbieders binnen de Specialistische GGZ. Lees hier meer over onder kopje ‘Eigen Risico’

Contracten zorgverzekeraars in 2023

ADHDcentraal is momenteel met meerdere zorgverzekeraars in gesprek over contractering voor het jaar 2023. Zodra er met een verzekeraar een contract over 2023 is gesloten, wordt dat op deze pagina van de website bekendgemaakt.

 

Met welke zorgverzekeraar heeft ADHDcentraal een contract in 2022?

Voor 2022 heeft ADHDcentraal een contract met ASR, Zilveren Kruisen en CZ gesloten op het gebied van Medisch Specialistische Zorg.

ASR biedt in 2022 verzekeringen aan onder de volgende labels:

 • a.s.r.
 • Ditzo

CZ biedt in 2022 verzekeringen aan onder de volgende labels:

 • CZ
 • PZP
 • OHRA
 • Nationale Nederlanden
 • Just

Zilveren Kruis biedt in 2022 verzekeringen aan onder de volgende labels:

 • Zilveren Kruis Achmea
 • One Underwriting B.V.
 • FBTO
 • Interpolis
 • De Friesland
 • Pro Life

Bent u bij een van bovenstaande labels verzekerd, dan betaalt u geen persoonlijke bijdrage.*
U vindt informatie over uw polis in uw polisvoorwaarden overzicht.

*U betaalt wel uw openstaande eigen risico als dit van toepassing is. Dit geldt voor alle zorgaanbieders binnen de Specialistische GGZ. Lees hier meer over onder kopje ‘Eigen Risico

 

Coulanceregeling zorgkosten

Wij willen onze zorg voor een breed publiek toegankelijk houden. Daarom nemen wij, in het geval uw zorgverzekeraar niet alle zorgkosten vergoedt, een belangrijk deel van de niet-vergoede kosten voor onze rekening. U betaalt ook zelf een deel van de kosten: de persoonlijke bijdrage . Als u bij ons na de diagnostiekdag in behandeling komt, is de persoonlijke bijdrage EUR 250. Als u na de diagnostiekdag door ons wordt terugverwezen naar de huisarts, bijvoorbeeld omdat de diagnose ADHD niet gesteld kan worden, geldt een gereduceerde persoonlijke bijdrage van 100 EUR. In de praktijk zijn uw kosten voor een behandeling bij ADHDcentraal dus nooit meer dan 250 EUR (plus uw eventueel openstaande eigen risico, zie hieronder bij kopje ‘eigen risico’).

 

Eigen risico

Iedereen heeft per jaar bij zijn zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico. Indien er op het moment van vergoeding een bedrag als eigen risico open staat bij uw verzekeraar dan wordt een deel van de vergoeding niet aan u uitgekeerd, maar als eigen risico ingehouden. Ook bij andere zorgverleners binnen de GGZ is het eigen risico van toepassing.

 • Tot en met 2021 was voor eigen risico de startdatum van uw behandeling bepalend. Een behandeling gestart in 2021 had dus gevolgen voor uw eigen risico in 2021.
   • Let op: Vanwege de verandering in de bekostigingssystematiek binnen de algehele GGZ in 2022, zijn alle lopende behandelingen eind 2021 afgesloten. Dit betekent dat bij een behandeling gestart in 2021, ook in 2022 uw eigen risico wordt aangesproken. Dit is een landelijke regeling waar ADHDcentraal geen invloed op heeft.
 • Vanaf januari 2022 is de datum van het consult bepalend voor uw eigen risico. Wanneer een consult plaatsvindt in 2022 zal dit meetellen in uw eigen risico over 2022. Hetzelfde geldt in de opvolgende jaren: een consult in 2023 telt mee in het eigen risico over 2023.

 

2022: Overgang naar nieuw bekostigingsstelsel: het zorgprestatiemodel.

Wat betekent de overgang naar een nieuw bekostigingsstelsel in de GGZ voor u?

 • Onze zorg aan u blijft hetzelfde. Wat wel verandert, is de manier waarop de rekening wordt opgesteld. U kunt voortaan precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd hiervoor in rekening is gebracht.
 • Bij ADHDcentraal vertellen wij u vooraf hoeveel tijd er in de agenda voor uw afspraak is gepland. Dit ziet u ook terug in uw patiëntenportaal. Zo is het vooraf transparant wat u kunt verwachten. Alleen als de werkelijke tijd meer dan 15 minuten afwijkt (meer of minder minuten dan vooraf gepland), zult u zien dat de duur op de rekening is aangepast.
 • Heeft u tussendoor ongepland contact met uw behandelaar over de inhoud van de behandeling (bijvoorbeeld telefonisch of via eHealth) dan ziet u het achteraf terug. Ook hiervoor geldt dat het op de rekening precies te zien zal zijn met wie dit contact is geweest en welke tijd hiervoor is gerekend.

Wilt u meer informatie over het landelijke Zorgprestatiemodel in de GGZ?
Download de volgende folder:

 

Betaling

Maandelijks brengt ADHDcentraal de kosten van de behandeling bij u of uw zorgverzekering in rekening. De afhandeling van facturen zal afhangen van de afspraken die we hebben kunnen maken met uw zorgverzekeraar.

 • Als we een contract hebben met uw zorgverzekeraar zal ADHDcentraal de financiële afhandeling direct met uw zorgverzekeraar kunnen doen. Er geldt dan geen persoonlijke bijdrage voor de diagnostiek en behandeling. ADHDcentraal zal uw zorgverzekeraar maandelijks de zorgkosten doorgeven.
 • In het geval van een betaalafspraak met uw zorgverzekeraar kan ADHDcentraal de afhandeling van de facturatie direct via uw zorgverzekeraar doen. In deze gevallen geldt er wel een eigen bijdrage voor de diagnostiek en behandeling. Infomedics zal u een factuur voor de persoonlijke bijdrage sturen. Voor behandelingen uitgevoerd tot en met 2021 verzorgde Famed deze facturatie.
 • Als er geen contract met uw zorgverzekeraar is, zal u zelf de facturen van ADHDcentraal maandelijks ontvangen en deze bij uw zorgverzekeraar moeten indienen. In deze gevallen geldt ook de persoonlijke bijdrage, welke op de eerste factuur in rekening gebracht zal worden. Op basis van het vergoedingenoverzicht van uw verzekeraar dat ADHDcentraal van u ontvangt, bepalen wij de hoogte van uw persoonlijke bijdrage. In deze situatie zal u zelf de factuur moeten betalen.

 

Eigen bijdrage medicatie

Medicatie heeft een belangrijke plaats in de behandeling van ADHD. Deze medicatie zal door ons worden voorgeschreven en door uw apotheker worden geleverd. Afhankelijk van het middel dat wordt voorgeschreven, kan er vanuit de zorgverzekeringswet sprake zijn van een eigen bijdrage. Deze is wettelijk gemaximeerd op € 250, -. Deze eigen bijdrage zal door uw verzekeraar bij u in rekening worden gebracht. Dit gaat buiten ADHDcentraal om.
Het kan zijn dat u voor deze kosten aanvullend verzekerd bent. Informeer hiervoor bij uw verzekeraar. Sommige fabrikanten hebben een terugbetalingsregeling voor deze eigen bijdrage. Zie daarvoor de volgende links:
Terugbetalingsregeling Tentin
Terugbetalingsregeling Elvanse

 

Verwijzing

Een verwijzing van uw huisarts naar de Specialistische GGZ is vereist.

 

Meer informatie

Heeft u vragen? Wij staan u graag te woord. Belt u ons vrijblijvend op 088 – 3131 200

 

Over de tarieven

De tarieven voor de zorg die ADHDcentraal biedt, zijn conform de tariefbeschikking zoals opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)