voor meer informatie en aanmelden:

ZOEK

VERGOEDING

Vergoeding vanuit verzekering

 

De medisch specialistische zorg van ADHDcentraal wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding hangt af van het type polis dat u heeft bij uw zorgverzekeraar:

 

 

 

  • Als u een restitutiepolis heeft bij uw zorgverzekeraar, wordt 100% van de kosten vergoed
  • Indien u een natura-, combinatie- of budgetpolis heeft, wordt de behandeling gedeeltelijk vergoed.

 

 

 

U vindt informatie over uw type polis in uw polisvoorwaardenoverzicht.

 

 

 

Coulanceregeling zorgkosten

 

Wij willen onze zorg voor een breed publiek toegankelijk houden. Daarom nemen wij, in het geval uw zorgverzekeraar niet alle zorgkosten vergoedt, een belangrijk deel van de niet-vergoede kosten voor onze rekening. U betaalt ook een deel: de persoonlijke bijdrage . Als u bij ons na de diagnostiekdag in behandeling komt, is de persoonlijke bijdrage EUR 250. Als u na de diagnostiekdag door ons wordt terugverwezen naar de huisarts, bijvoorbeeld omdat de diagnose ADHD niet gesteld kan worden, geldt een gereduceerde persoonlijke bijdrage van 100 EUR. In de praktijk zijn uw kosten voor een behandeling bij ADHDcentraal dus nooit meer dan 250 EUR (plus uw eventueel openstaande eigen risico, zie hieronder bij kopje ‘eigen risico’).

 

 

 

Eigen risico

 

Iedereen heeft per jaar bij zijn zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico. Indien er op het moment van vergoeding een bedrag als  eigen risico  open staat bij uw verzekeraar dan wordt een deel van de vergoeding niet aan u uitgekeerd, maar als eigen risico ingehouden. Ook bij andere zorgverleners binnen de GGZ is het eigen risico van toepassing. *

 

 

 

Betaling

 

Na afloop van uw behandeling brengt ADHDcentraal de kosten van de behandeling bij u of uw zorgverzekeraar in rekening (dit hangt af van uw verzekeraar). Op basis van het vergoedingsoverzicht dat ADHDcentraal van u of uw verzekeraar ontvangt, bepalen wij uw persoonlijke bijdrage. Voor uw persoonlijke bijdrage ontvangt u een factuur van Famed. Famed verzorgt voor ons de facturatie. 

 

 

 

Eigen bijdrage medicatie

 

Medicatie heeft een belangrijke plaats in de behandeling van ADHD. Deze medicatie zal door ons worden voorgeschreven en door uw apotheker worden geleverd. Afhankelijk van het middel dat wordt voorgeschreven, kan er vanuit de zorgverzekeringswet sprake zijn van een eigen bijdrage. Deze is wettelijk gemaximeerd op € 250, -. Deze eigen bijdrage zal door uw verzekeraar bij u in rekening worden gebracht. Dit gaat buiten ADHDcentraal om.

 

Het kan zijn dat u voor deze kosten aanvullend verzekerd bent. Informeer hiervoor bij uw verzekeraar. Sommige fabrikanten hebben een terugbetalingsregeling voor deze eigen bijdrage. Zie daarvoor de volgende links:

 

Terugbetalingsregeling Amfexa/Tintin

 

Terugbetalingsregeling Elvanse

 

 

 

 

Verwijzing

 

Een verwijzing van uw huisarts naar de Specialistische GGZ is vereist.

 

 

 

Meer informatie

 

Belt u ons vrijblijvend op 088 – 3131 200 voor informatie over de kosten voor een diagnostiekdag en eventuele behandeling bij ADHDcentraal.

 

 

 

Over de tarieven

 

De tarieven voor de zorg die ADHDcentraal biedt, zijn conform de tariefbeschikking zoals opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 

 

 

* Let op: de verrekening van het eigen risico wordt altijd gekoppeld aan het jaar waarin de behandeling start. Dus  als uw behandeling start in 2021 dan worden de kosten van de behandeling op uw eigen risico over 2021 verrekend.