Financiële uitleg bij factuur van Infomedics

U heeft van Infomedics een factuur ontvangen omdat ADHDcentraal geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Hierdoor is het niet mogelijk om de kosten van de behandeling direct met uw zorgverzekeraar af te handelen. Op deze pagina lichten we toe hoe de financiële afhandeling van de behandelkosten in zijn werk gaat. We raden u aan de inhoud goed te lezen om vertraging bij de vergoeding van de zorgkosten te voorkomen.

Wat te doen met een factuur vanuit Infomedics.

Voor een soepele afhandeling is het belangrijk dat u de volgende stappen volgt:

  1. Sla een kopie van de factuur op voor uzelf of noteer de betaalgegevens die op de factuur staan.
  2. Stuur deze volledige factuur (digitaal of per post) direct naar de zorgverzekeraar waar u verzekerd was in de behandelperiode die op de factuur vermeld staat.
  3. Van uw zorgverzekeraar ontvangt u een nota- of declaratieoverzicht. Hierop staat vermeld hoeveel u van hen vergoed krijgt.
  4. Stuur dit overzicht direct per mail naar: vergoedingen@adhdcentraal.nl.
  5. Vanuit vergoedingen@adhdcentraal.nl (uiterlijk binnen 5 werkdagen) ontvangt u per mail onze berekening met daarin het bedrag vermeld dat daadwerkelijk aan Infomedics betaald dient te worden. Klik hier voor meer details over de berekening van dit bedrag.
  6. U betaalt het door vergoedingen@adhdcentraal.nl aangegeven bedrag aan Infomedics. Het restant bedrag zal ADHDcentraal als coulance voor eigen rekening nemen.

Let op: U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur.

Waarop is het factuur bedrag bepaald.

U heeft van Infomedics een factuur ontvangen omdat ADHDcentraal geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Hierdoor is het niet mogelijk om de kosten van de behandeling direct met uw zorgverzekeraar af te handelen. Om deze reden ontvangt u een factuur vanuit Infomedics met alle zorgkosten. Indien dit stappenplan op tijd gevolgd wordt, betaalt u uiteindelijk zelf alleen de persoonlijke bijdrage en het eventuele openstaand eigen risico.

Welke kosten dien ik zelf te betalen.

Wij willen onze zorg voor een breed publiek toegankelijk houden. Daarom nemen wij, in het geval uw zorgverzekeraar niet alle zorgkosten vergoedt, een belangrijk deel van de niet-vergoede kosten voor onze rekening. U betaalt ook zelf een deel van de kosten: de persoonlijke bijdrage en eventueel het nog openstaande eigen risico bij uw zorgverzekeraar.

1. Eigen risico
In de eerste plaats is er sprake van het wettelijke eigen risico. Dit is € 385,- (of maximaal € 885,- als u daar vrijwillig voor heeft gekozen). Zolang dit nog niet is opgebruikt, zal u zorgverzekeraar de kosten voor de behandeling bij ADHDcentraal verrekenen met het openstaande eigen risico. Dit is niet alleen bij ADHDcentraal zo, maar deze regeling geldt voor alle behandelingen binnen de specialistische GGZ.

2. Persoonlijke bijdrage
Wij hebben geen contract met uw zorgverzekeraar. Hierdoor kan het zijn dat uw zorgverzekeraar, naast de inhouding van het eigen risico, een extra bedrag niet vergoedt. Goed nieuws: van dit deel dat zij niet vergoeden, nemen wij een belangrijk deel voor onze rekening. Let op, dit geld alleen indien u verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeringsmaatschappij.
Maar u betaalt ook zelf een deel: dat is de persoonlijke bijdrage. Als u bij ons na de diagnostiekdag in behandeling bent gekomen, is de persoonlijke bijdrage € 250,-. Als u na de diagnostiekdag door ons werd terugverwezen naar de huisarts, bijvoorbeeld omdat de diagnose ADHD niet gesteld werd, geldt een gereduceerde persoonlijke bijdrage van € 100,-.
De persoonlijke bijdrage zal bij de eerste factuur in rekening gebracht worden.

Contact

Indien u nog vragen heeft over het facturatieproces kunt u het beste mailen naar vergoedingen@adhdcentraal.nl.

Telefonisch is de financiële administratie te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 t/m 12.00 uur op het nummer 088 3131 231.

Veelgestelde vragen

Mijn gegevens kloppen niet op de factuur. Wat moet ik doen?

Is uw e-mailadres of woonadres na de inschrijving gewijzigd, geef deze dan direct aan ons door via vergoedingen@adhdcentraal.nl. Infomedics zal na verwerken een nieuwe factuur toesturen.

Ik kan de factuur niet op tijd betalen, wat moet ik doen?

Kunt u de factuur niet voor de uiterlijke betaaldatum die op de factuur staat betalen, bel dan met Infomedics via 036-2031900 om een betalingsuitstel of betalingsregeling aan te vragen. Doe dit tijdig om extra kosten te voorkomen.

Ik wil de factuur van Infomedics graag op papier ontvangen, is dat mogelijk?

Om de factuur op papier te ontvangen bel dan met Infomedics. Infomedics is bereikbaar op 036-2031900.

Ik heb mijn factuur al betaald. Waarom krijg ik deze herinnering?

Wanneer uw factuur enkele dagen voor de herinnering betaald is, kan het zijn dat deze betaling nog niet bij Infomedics is verwerkt. U kunt ook contact opnemen via vergoedingen@adhdcentraal.nl. Wij kunnen dan voor u nakijken wat de financiële stand van zaken is.

Ik heb mijn vergoedingsoverzicht ingestuurd maar nog geen reactie gehad. Waarom krijg ik deze herinnering?

Wanneer het vergoedingsoverzicht enkele dagen voor de herinnering naar ons is gestuurd, kan het zijn dat deze nog niet is verwerkt. We doen er alles aan om dit overzicht zo snel mogelijk in behandeling te nemen en een reactie terug te sturen. Wanneer u binnen 5 werkdagen na de betalingsherinnering nog geen reactie hebt ontvangen, neem dan contact met ons op via vergoedingen@adhdcentraal.nl. Wij kunnen dan nakijken wat er aan de hand is.

Waarom moet ik de hele factuur betalen? Wat is hier aan de hand?

Het bedrag op de factuur, verstuurd door Infomedics, betreft uw totale zorgkosten. U hoeft hier maar een gedeelte van te betalen. Lees hier welke stappen u dient te volgen.

Waarom ontvang ik meerdere facturen?

In 2022 is het systeem van de kosten en de betaling binnen de geestelijke gezondheid (GGZ) ingrijpend veranderd. Hierdoor dienen de zorgkosten per consult gefactureerd te worden. Om de kosten overzichtelijk te houden heeft ADHDcentraal ervoor gekozen maandelijks de kosten te factureren.
Lees hier meer over het bekostigingssysteem.