Financiële uitleg bij factuur van Infomedics

Je hebt van Infomedics een factuur ontvangen omdat ADHDcentraal geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar. Hierdoor is het niet mogelijk om de kosten van je behandeling direct met jouw zorgverzekeraar af te handelen. In deze brief lichten we toe hoe de financiële afhandeling van de behandelkosten in zijn werk gaat. We raden je aan de inhoud goed te lezen om vertraging bij de vergoeding van jouw zorgkosten te voorkomen.

In 2022 is het systeem van de kosten en de betaling binnen de geestelijke gezondheid (GGZ) ingrijpend veranderd. Door de invoering van dit nieuwe systeem komt deze factuur mogelijk later dan je had verwacht. Dit heeft met landelijke vertragingen te maken. Wanneer je behandeling na oktober 2022 doorloopt, zul vanaf nu per maand een factuur ontvangen die ook bij je zorgverzekeraar ingediend moet worden. Ook als je behandeling is afgerond kan het zijn dat je nog een laatste factuur ontvangt voor consulten die in deze fase nog niet verwerkt kunnen worden. Lees hier meer over het bekostigingssysteem.

Hieronder vind je de stappen die gevolgd moeten worden bij de financiële afhandeling. Voor een soepele afhandeling is het belangrijk dat je stap 3 tijdig uitvoert

  1. Is jouw e-mailadres of woonadres na je inschrijving gewijzigd, geef deze dan direct aan ons door. Infomedics stuurt je binnen een week een factuur per e-mail met het volledige bedrag van de behandeling.
    Betaal deze factuur niet, maar stuur deze volledige factuur direct naar de zorgverzekeraar waar je verzekerd was in de periode die op de factuur staat (digitaal of per post). Bijvoorbeeld: als de consulten op de factuur in 2022 plaatsvonden, moet de factuur ingediend worden bij de zorgverzekeraar waar je in 2022 verzekerd was.  
  2. Sla een kopie van de factuur op voor jezelf of noteer de betaalgegevens die op de acceptgiro staan.
  3. Van je zorgverzekeraar ontvang je een nota- of declaratieoverzicht, waarop staat hoeveel je van hen vergoed krijgt.
    Een kopie of een scan van dit overzicht stuur je zo snel mogelijk per mail naar: vergoedingen@adhdcentraal.nl.
  4. Aan de hand van het door jou gestuurde overzicht bepalen we wat je daadwerkelijk moet betalen. Deze eindafrekening ontvang je van ons per mail of op verzoek per post.
    Het uiteindelijke door ons berekende bedrag dien je zelf over te maken aan Infomedics. Kun je de factuur niet voor de betaaldatum die op de factuur staat betalen, bel dan met Infomedics 036-2031900 om betalingsuitstel aan te vragen, dit om extra kosten te voorkomen. Wij geven de eindafrekening ook aan Infomedics door, zodat zij weten hoeveel je aan hen gaat betalen. 

Jij blijft verantwoordelijk voor de betaling van de factuur, let dan ook goed op!

Waarop is het bedrag bij punt 4 gebaseerd?

Mogelijk vergoedt jouw zorgverzekeraar niet het volledige bedrag. Dit kan om twee redenen het geval zijn:

 1. Eigen risico

In de eerste plaats is er sprake van het wettelijke eigen risico. Dit is € 385,- (of maximaal € 885,- als je daar vrijwillig voor hebt gekozen). Zolang dit nog niet is opgebruikt, zal je zorgverzekeraar de kosten voor je behandeling bij ADHDcentraal verrekenen met je openstaande eigen risico. Dit is niet alleen bij ADHDcentraal zo, maar deze regeling geldt voor alle behandelingen binnen de specialistische GGZ. De kosten vanwege openstaand eigen risico zal de verzekeraar in de meeste gevallen direct met jou verrekenen.

2. Persoonlijke bijdrage

Wij hebben geen contract met jouw zorgverzekeraar. Hierdoor kan het zo zijn dat jouw zorgverzekeraar, naast de inhouding van je eigen risico, een extra bedrag niet vergoedt. Maar goed nieuws: van dit deel dat zij niet vergoeden, nemen wij een belangrijk deel voor onze rekening.
Maar je betaalt ook zelf een deel: dat is de persoonlijke bijdrage. Als je bij ons na de diagnostiekdag in behandeling bent gekomen, is de persoonlijke bijdrage € 250,-. Als je na de diagnostiekdag door ons werd terugverwezen naar de huisarts, bijvoorbeeld omdat de diagnose ADHD niet gesteld werd, geldt een gereduceerde persoonlijke bijdrage van € 100,-.
De persoonlijke bijdrage zal bij de eerste factuur in rekening gebracht worden.

Als je hierover nog vragen hebt, kun je mailen naar vergoedingen@adhdcentraal.nl of bellen op nummer 088 3131 231.