Infomedics

Financiële uitleg bij factuur van Infomedics

U heeft van Infomedics een factuur ontvangen omdat ADHDcentraal geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Hierdoor is het niet mogelijk om de kosten van de behandeling direct met uw zorgverzekeraar af te handelen. Op deze pagina lichten we toe hoe de financiële afhandeling van de behandelkosten in zijn werk gaat. We raden u aan de inhoud goed te lezen om vertraging bij de vergoeding van de zorgkosten te voorkomen.

Ik heb een factuur van Infomedics ontvangen, wat moet ik hiermee doen?

De factuur vanuit Infomedics is hoger dan de persoonlijke bijdrage, hoe komt dat?

Veelgestelde vragen bij Infomedics facturen en betalingsherinneringen

Wat te doen met een factuur vanuit Infomedics.

Voor een soepele afhandeling is het belangrijk dat u de volgende stappen volgt:

  1. Sla een kopie van de factuur op voor uzelf of noteer de betaalgegevens die op de factuur staan.
  2. Stuur deze volledige factuur (digitaal of per post) direct naar de zorgverzekeraar waar u verzekerd was in de behandelperiode die op de factuur vermeld staat.
  3. Van uw zorgverzekeraar ontvangt u een nota- of declaratieoverzicht. Hierop staat vermeld hoeveel u van hen vergoed krijgt.
  4. Stuur dit overzicht direct per mail naar: vergoedingen@adhdcentraal.nl.
  5. Vanuit vergoedingen@adhdcentraal.nl (uiterlijk binnen 5 werkdagen) ontvangt u per mail onze berekening met daarin het bedrag vermeld dat daadwerkelijk aan Infomedics betaald dient te worden. Klik hier voor meer details over de berekening van dit bedrag.
  6. U betaalt het door vergoedingen@adhdcentraal.nl aangegeven bedrag aan Infomedics. Het restant bedrag zal ADHDcentraal als coulance voor eigen rekening nemen.

Let op: U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur.

Waarop is het factuur bedrag bepaald.

U heeft van Infomedics een factuur ontvangen omdat ADHDcentraal geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Hierdoor is het niet mogelijk om de kosten van de behandeling direct met uw zorgverzekeraar af te handelen. Om deze reden ontvangt u een factuur vanuit Infomedics met alle zorgkosten. Indien dit stappenplan op tijd gevolgd wordt, betaalt u uiteindelijk zelf alleen de persoonlijke bijdrage en het eventuele openstaand eigen risico.

Welke kosten dien ik zelf te betalen.

Wij willen onze zorg voor een breed publiek toegankelijk houden. Daarom nemen wij, in het geval uw zorgverzekeraar niet alle zorgkosten vergoedt, een belangrijk deel van de niet-vergoede kosten voor onze rekening. U betaalt ook zelf een deel van de kosten: de persoonlijke bijdrage en eventueel het nog openstaande eigen risico bij uw zorgverzekeraar.

1. Eigen risico
In de eerste plaats is er sprake van het wettelijke eigen risico. Dit is € 385,- (of maximaal € 885,- als u daar vrijwillig voor heeft gekozen). Zolang dit nog niet is opgebruikt, zal u zorgverzekeraar de kosten voor de behandeling bij ADHDcentraal verrekenen met het openstaande eigen risico. Dit is niet alleen bij ADHDcentraal zo, maar deze regeling geldt voor alle behandelingen binnen de specialistische GGZ.

2. Persoonlijke bijdrage
Wij hebben geen contract met uw zorgverzekeraar. Hierdoor kan het zijn dat uw zorgverzekeraar, naast de inhouding van het eigen risico, een extra bedrag niet vergoedt. Goed nieuws: van dit deel dat zij niet vergoeden, nemen wij een belangrijk deel voor onze rekening. Let op, dit geld alleen indien u verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeringsmaatschappij.
Maar u betaalt ook zelf een deel: dat is de persoonlijke bijdrage. Als u bij ons na de diagnostiekdag in behandeling bent gekomen, is de persoonlijke bijdrage € 250,-. Als u na de diagnostiekdag door ons werd terugverwezen naar de huisarts, bijvoorbeeld omdat de diagnose ADHD niet gesteld werd, geldt een gereduceerde persoonlijke bijdrage van € 100,-.
De persoonlijke bijdrage zal bij de eerste factuur in rekening gebracht worden.

Contact

Indien u nog vragen heeft over het facturatieproces kunt u het beste mailen naar vergoedingen@adhdcentraal.nl.
Telefonisch is de financiële administratie te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 t/m 12.00 uur op het nummer 088 3131 231.