voor meer informatie en aanmelden:

ZOEK

Diagnose

U heeft het gevoel dat u mogelijk ADHD of ADD heeft? De zelftest geeft een eerste indruk. ADHDcentraal onderzoekt het verder graag samen met u. Bij ADHDcentraal kunt u kiezen voor alleen diagnostiek of voor diagnostiek en behandeling. Om een diagnose met zekerheid te stellen doen wij de volgende onderzoeken.

Voorafgaand aan uw bezoek:

  • Wij vragen u en iemand die u goed kent de CAARS (Connors ADHD Adult Rating Scale) in te vullen.

Op de diagnostiekdag zelf:

  • Uitgebreide medische intake
  • Diagnostisch Interview voor Volwassenen met ADHD (DIVA)
  • QbTest (Objectief, computergestuurd neuropsychologisch onderzoek)
  • Psychiatrisch onderzoek
  • Gezamenlijke bespreking van de resultaten

ADHD?

Indien u dit wenst, kunt u direct starten met de behandeling. Er is geen wachttijd tussen diagnostiek en behandeling.

Geen ADHD?

Wij verwijzen u terug naar de huisarts met een gedegen advies.