Psycho-educatie

Psycho-educatie wordt door ADHDcentraal in de breedste zin geïnterpreteerd en begint feitelijk op het moment dat jij je bij ons aanmeldt.

Wij moedigen aan dat jij je verdiept in ADHD (en op ADHD lijkende klachten) door te verwijzen naar goede informatie op het internet.

Mind is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die psychische gezondheid van alle mensen die hiermee te maken hebben wil ondersteunen en heeft een goede uitleg over ADHD en geeft tips hoe hiermee om te gaan:
https://wijzijnmind.nl/media/6338/download/ADHD-algemeen-v1.pdf

Links naar de patiëntenvereniging en het ADHD Netwerk vindt u hier:
https://impulsenwoortblind.nl/
https://adhdnetwerk.nl/

Voor veel (Engelstalige) wetenschappelijke informatie wijzen wij je graag op deze documenten.

Heb je vooral last van studieproblemen? Een aantal universiteiten biedt goede online studietips zoals bijvoorbeeld de Universiteit Utrecht:
https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijsadvies-training/publicaties/studietips

Als je voldoende steun hebt aan uitleg over ADHD (en op ADHD lijkende klachten) en de beschreven tips hoe hiermee om te gaan, zal de behoefte om je door je huisarts te laten beoordelen of je een diagnose en behandeling nodig hebt wellicht gering zijn. Als die behoefte toch aanhoudt bieden wij diagnostiek, aanvullende psycho-educatie en behandeling aan.

Na de diagnose bieden wij een scala aan mogelijkheden zoals onze psycho-educatie cursus en een reeks aan eHealth modules.

De psycho-educatie die wij (in groepsverband) bieden, is een basiscursus die u inzicht geeft in en over ADHD vanuit psychologisch en medisch oogpunt. De psycho-educatie bestaat uit 2 online bijeenkomsten van 45 minuten waarbij een psycholoog en Verpleegkundig Specialist je voorlichting geven en er ruimte is voor interactie en vragen van de deelnemers. De presentatie die bij de cursus gebruikt wordt, is – samen met andere aanvullende informatie – in ons eHealth programma terug te vinden.

Psycho-educatie is echter een doorlopend en continu proces. Naast de algemene basiscursus vormt het ook een onderdeel van de verdere individuele behandeling. Toegespitst op jou als individu en de voortgang van het proces waar jij in zit.