Psycho-educatie

Psycho-educatie wordt door ADHDcentraal in de breedste zin geïnterpreteerd en begint feitelijk op het moment dat u zich bij ons aanmeldt.
Wij moedigen aan dat u zich verdiept in ADHD (en op ADHD lijkende klachten) door te verwijzen naar goede informatie op het internet.

Links naar de patiëntenvereniging en het ADHD Netwerk vindt u hier:

https://impulsenwoortblind.nl/

https://adhdnetwerk.nl/

Voor veel (Engelstalige) wetenschappelijke informatie wijzen wij u graag op deze documenten.

Heeft u vooral last van studieproblemen? Een aantal universiteiten biedt goede online studietips zoals bijvoorbeeld de Universiteit Utrecht:
https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijsadvies-training/publicaties/studietips

Na de diagnose bieden wij een scala aan mogelijkheden zoals onze psycho-educatie cursus en een reeks aan eHealth modules.

De psycho-educatie die wij (in groepsverband) bieden, is een basiscursus die u inzicht geeft in en over ADHD vanuit psychologisch en medisch oogpunt. De psycho-educatie bestaat uit 2 online bijeenkomsten van 45 minuten waarbij een psycholoog en Verpleegkundig Specialist u voorlichting geven en er ruimte is voor interactie en vragen van de deelnemers. De presentatie die bij de cursus gebruikt wordt, is – samen met andere aanvullende informatie – in ons eHealth programma terug te vinden.

Psycho-educatie is echter een doorlopend en continu proces. Naast de algemene basiscursus vormt het ook een onderdeel van de verdere individuele behandeling. Toegespitst op u als individu en de voortgang van het proces waar u in zit.