eHealth

Ter voorbereiding van uw onderzoek

U staat op de wachtlijst voor diagnostiek naar en mogelijk een behandeling voor ADHD. Ter voorbereiding van uw onderzoek vragen wij u het volgende te doen, zodat wij een zo volledig mogelijk beeld krijgen van u en uw klachten en u zo goed mogelijk kunnen helpen.

1. Allereerst is het belangrijk om te bedenken wat uw hulpvragen zijn:

  • Waar loopt u tegenaan in uw dagelijks functioneren? Op welke levensgebieden (studie, werk, relaties, vrije tijd, welbevinden, etc.)?
  • Hoe vaak loopt u tegen deze zaken aan, hoeveel last heeft u ervan?
  • Welke gevolgen hebben deze zaken voor uw functioneren en welbevinden?
  • Wat zijn de 3 belangrijkste dingen die u graag anders zou willen?

2. Zoek informatie op uit basisschoolrapporten; wat viel op?

3. Ga in gesprek met mensen die u kennen van vroeger. Vraag bijvoorbeeld:

  • Wat voor een kind was u? Hoe groeide u op?
  • Hoe ging het op school? (cijfers, concentratie, gedrag, etc.)
  • Had u (veel/weinig) vriendjes/vriendinnetjes, werd u gepest/buitengesloten?
  • Wat deed u in uw vrije tijd?

4. Indien u last heeft van slaapproblemen kunt u een slaapdagboek bijhouden.
Minimaal 2 weken bijhouden, bij voorkeur twee weken, dit geeft een wat betrouwbaarder beeld. U kunt het slaapdagboek uitprinten en bijhouden.