Missie en Visie

MISSIE & VISIE

 

Door te focussen op een specifieke doelgroep bieden wij een hoog kwaliteitsniveau en efficiënte zorg. Glasheldere diagnostiek en behandeling, constante kwaliteit en het streven alles in één keer goed te doen

KERNWAARDEN

Bekwaamheid:

Wij werken vanuit een goed gestructureerde organisatie en met een vakkundig geschoold team.

Betrouwbaarheid:

Wij maken heldere afspraken met u en houden ons daaraan.

Betrokkenheid:

Minder klachten en een succesvoller leven voor u. Dát is onze drijfveer.

Transparantie:

Onze werkwijze staat helder op onze website.

Onafhankelijkheid:

Wij richten onze zorg in zoals wij dat vanuit onze professionaliteit menen te moeten doen.

Ons motto “Van chaos naar focus” komt voort uit onze visie op optimale zorg.