Onze behandeling

Medicatie

ADHD is een neurobiologische stoornis, bepaalde gebieden van de hersenen functioneren minder goed en er is minder activiteit van boodschapperstoffen, de neurotransmitters, zoals dopamine en noradrenaline. Medicatie herstelt deze verminderde activiteit.
De behandeling met medicatie is zeer effectief. De meeste patiënten zien en ervaren een sterke vermindering van de ADHD-klachten.
Binnen het zorgvuldig opgestelde behandelprotocol is het mogelijk om medicatie onder toezicht toegediend te krijgen, zodat je zelf kunt ervaren of medicatie een positief effect heeft op jouw klachten.
Sommige patiënten willen geen medicatie als onderdeel van de behandeling. Samen bespreken we welke begeleiding en therapie wij als alternatief kunnen bieden.

Wat kan je verwachten van medicatie

Patiënten voelen zich met medicatie vaak rustiger, zijn helderder in hun hoofd, hebben minder doorgaande, chaotische gedachten. De rem op denken, voelen en doen staat als het ware aan. Deze patiënten ervaren veel minder chaos in wat ze doen, kunnen beter plannen en zijn beter in staat dingen af te maken. Er ontstaat meer structuur in je leven. Er is meer overzicht op het gebied van de studie, het werk en het huishouden. Je kan beter luisteren en je vergeet minder. Wat ook als heel prettig ervaren wordt is dat er minder conflicten zijn: doordat je impulsiviteit afneemt, zijn er minder vaak ruzies.
Soms zijn er patiënten die bang zijn dat ze niet meer zichzelf zullen zijn. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van medicatie. Wij zoeken dan ook samen met jou naar het juiste medicijn en de juiste dosering. Zodat je wel het effect ervaart maar met geen of zo min mogelijk bijeffecten.
Er zijn een aantal medicijnen beschikbaar voor de behandeling van ADHD. De medicijnen van eerste keus zijn de stimulantia. Zij compenseren de tekorten aan dopamine en/of noradrenaline in de hersenen door remming van de heropname hiervan of door de productie te stimuleren. Deze stimulantia medicijnen zijn, bij goed gebruik, veilig, doeltreffend en niet verslavend.

Meer weten over de werking van de verschillende medicijnen? Lees hieronder meer.

Methylfenidaat

Kortwerkend methylfenidaat ken je waarschijnlijk wel onder de naam Ritalin. Het remt de heropname van dopamine en noradrenaline. Het zet, zeg maar, de rem aan en verbetert zo je concentratie en je innerlijke rust. Veel patiënten zeggen ook dat ze meer daadkracht hebben. Ritalin werkt maar 2 tot 4 uur. Als het uitwerkt kan je last krijgen van de zogenoemde rebound, een versterkte onrust. Daarom is het belangrijk dat het de hele dag door regelmatig wordt ingenomen. Bijwerkingen zijn: hoge bloeddruk, hoofdpijn, hartkloppingen, problemen met inslapen en een verminderde eetlust. Deze bijwerkingen zijn meestal mild en gaan weer voorbij. De juiste dosis en de innamefrequentie moet in samenwerking met een arts/verpleegkundig specialist bepaald worden, meestal in een opbouwschema. Elke twee uur een tablet innemen is erg lastig vol te houden. Er zijn dan ook langer werkende preparaten op de markt. Het is een tablet met methylfenidaat die langzaam steeds wat afgeeft en werkt daardoor ongeveer 12 uur. De kans op uitwerken en reboundverschijnselen tijdens de dag is hierdoor kleiner. De dag van een volwassene duurt ongeveer 16 uur, dat betekent dat er meestal tweemaal per dag een capsule wordt ingenomen. Soms worden er daarnaast nog kortwerkende tabletten gebruikt als de eerste dosis is uitgewerkt. Langwerkende medicatie wordt door sommige verzekeringsmaatschappijen (deels) vergoed. Voor een recent overzicht van deze vergoedingen, kijk op www.medicijnkosten.nl.
Andere langwerkende preparaten met methylfenidaat zijn onder andere: Medikinet CR, Equasym XL en Sandoz Retard.

Dexamfetamine

Deze amfetamine bevordert de afgifte van dopamine en noradrenaline. Het heeft een iets langere werkingsduur, ongeveer vijf uur, dan methylfenidaat en het geeft iets mildere bijwerkingen. Het is ongeveer twee keer zo sterk als methylfenidaat. Dexamfetamine is onder andere beschikbaar onder de geregistreerde merknamen Tentin en Elvanse.

Bupropion

Bupropion (Wellbutrin XR) is een heropnameremmer van dopamine en noradrenaline.
Het langzaam werkende Wellbutrin XR kan een keer per dag genomen worden en is ook effectief bij depressies. Het effect op de innerlijke onrust en de concentratie laat langer op zich wachten dan bij de stimulantia. De werking is meestal merkbaar na twee weken. Na vier weken kan de dosis, eventueel, worden verhoogd. De bijwerkingen; misselijkheid, hartkloppingen en hoofdpijn komen in het begin wel eens voor maar verdwijnen meestal na een paar weken.

Atomoxetine

Atomoxetine (Strattera) is een heropnameremmer van met name noradrenaline. Het werkt 24 uur en je hoeft het dus ook maar een keer per dag in te nemen. De werking begint na twee tot drie weken. Pas na zes weken kan goed beoordeeld worden of het effectief is. De bijwerkingen zijn in het begin misselijkheid, moeheid en duizeligheid; griepachtige verschijnselen. Maar ook deze gaan meestal na een paar dagen weer over.

Melatonine

Omdat veel volwassenen met ADHD een verschoven slaapritme hebben, ontstaat er vaak vermoeidheid. Melatonine kan helpen om je ritme te herstellen. Het is een lichaamseigen hormoon, dat onder invloed van licht wordt afgebroken en wordt aangemaakt als het donker wordt. Zo beïnvloedt het je bioritme. Er worden nauwelijks bijwerkingen gemeld.

Goed om te weten

Bij volwassenen wordt een aantal middelen off-label voorgeschreven. Dat zijn medicijnen waarvan we weten dat ze een mooi effect op de kernsymptomen van ADHD kunnen hebben maar deze middelen worden ingezet terwijl er officieel een andere indicatie voor is.