CONSULT VIA BEELDBELLEN

Voor uw consult via beeldbellen ontvangt u een e-mail van uw behandelaar met informatie. Op deze pagina treft u handleidingen voor het beeldbellen met een laptop/computer, smartphone en tablet. Zo kunt u zich alvast voorbereiden op het consult via beeldbellen. Als u de keuze heeft tussen een laptop/computer, tablet of smartphone dan raden we u aan voor het grootste scherm te gaan.

Computer / laptop

Android smartphone

iOS smartphone