INFORMATIE OVER DE ZELFTEST

De ADHD zelftest die wij gebruiken, de ASRS, is ontwikkeld door de WHO (de Wereld Gezondheid Organisatie). De test is bedoeld als screeningstest. Een screeningstest is een vragenlijst om te helpen de tekenen of symptomen van ADHD bij volwassenen te herkennen. Het geeft dus een eerste aanwijzing dat uw klachten wellicht passen bij ADHD/ADD.

Iedereen is wel eens chaotisch, ongeconcentreerd, vergeetachtig, druk of impulsief. ADHD is een stoornis waarin aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit samenhangen en veel vaker voorkomen dan gewoonlijk. Dat betekent dat er begrijpelijke en te behandelen problemen ontstaan op velerlei gebied. De relatie lijdt eronder, de opleiding en de loopbaan komen niet van de grond, er worden meer ongelukken gemaakt dan gemiddeld, enz. Het belang van het herkennen van ADHD is groot. Tijdige herkenning kan leiden tot een goede behandeling en minder schade en/of meer succes in het leven.

Iedere vragenlijst heeft beperkingen. De diagnose ADHD is moeilijk te stellen. Tegelijk is er de laatste tijd veel ophef over het veel te makkelijk stellen van de diagnose ADHD. Wij beschouwen deze lijst nadrukkelijk als een startpunt, een eerste schifting. Misschien vraagt u zich af hoe betrouwbaar zo’n test is. De vragenlijst die wij gebruiken is goed onderzocht en geeft een eerste aanwijzing met een bepaalde (on)zekerheid. De ASRS heeft een grote betrouwbaarheid.

Als u positief scoort op de test is de kans groot dat u inderdaad ADHD heeft. Scoort u onder de drempel dan is die kans minder groot. De zelftest geeft slechts een indicatie. Wanneer u twijfelt en meent mogelijk toch ADHD te hebben, neem dan contact op met uw huisarts.

Gedegen wetenschappelijk onderzoek (Engelstalig) over de test vindt u hier:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2044504/
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15841682/