Wat doen we wel, wat doen we niet

ADHDcentraal is een expertisebureau op het gebied van ADHD en ADD. ADHDcentraal levert zorgvuldige, ‘state of the art’ medisch specialistische diagnostiek en behandeling bij volwassenen (18 jaar en ouder). De diagnostiekdag bij ADHDcentraal bevat zeer geavanceerde testen en onderdelen die een op het individu afgestemde behandeling mogelijk maken. Daarom kunnen wij alleen mensen in behandeling nemen die ook de diagnostiekdag bij ons hebben doorlopen.

ADHD gaat vaak gepaard met andere psychische problemen zoals stemmingsproblemen, angstklachten, middelengebruik, slaapproblemen, een negatief zelfbeeld, faalangst en persoonlijkheidsproblematiek. Onze behandeling is afgestemd op de behandeling van ADHD en ADD als primaire diagnose. Andere psychische problemen behandelen wij mee tenzij deze zo ernstig blijken te zijn dat deze op de voorgrond staan, specialistische hulp behoeven, er 24-uurs zorg geboden moet kunnen worden of een kliniek achter de hand moet zijn.