voor meer informatie en aanmelden:     

Wat doen we wel, wat doen we niet

ADHDcentraal is een expertisebureau op het gebied van ADHD en ADD. ADHDcentraal levert zorgvuldige, ‘state of the art’ medisch specialistische diagnostiek en behandeling bij volwassenen (18 jaar en ouder). De diagnostiekdag bij ADHDcentraal bevat zeer geavanceerde testen en onderdelen die een op het individu afgestemde behandeling mogelijk maken. Daarom kunnen wij alleen mensen in behandeling nemen die ook de diagnostiekdag bij ons hebben doorlopen.

ADHD gaat vaak gepaard met andere psychische problemen zoals stemmingsproblemen, angstklachten, middelengebruik, slaapproblemen, een negatief zelfbeeld, faalangst en persoonlijkheidsproblematiek. Omdat ons behandelaanbod is afgestemd op de behandeling van ADHD en ADD, kunnen wij patiënten waarbij daarnaast ernstige psychiatrische problematiek aanwezig is, niet in behandeling nemen. Wij menen alleen excellente zorg te kunnen leveren wanneer wij deze voorwaarde hanteren.