De QBtest: een objectieve ADHD test

De QbTest is een computergestuurde test. Het is een objectief meetinstrument dat alle drie de kenmerken van ADHD kan meten: aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit.

Uw QbTest score wordt vergeleken met gemiddelde scores van mensen van hetzelfde geslacht en leeftijd.

De QbTest is goed onderzocht, veel gebruikt in Scandinavië en Duitsland en erkend door gezaghebbende autoriteiten, zoals de Zweedse Medical Products Agency (MPA) en de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).

De QbTest is een belangrijke hoeksteen voor de diagnostiek van ADHD. In combinatie met een klinisch interview/psychiatrisch onderzoek, het afnemen van vragenlijsten en beoordelingsschalen en na overleg met uw arts, is de kwaliteit van uw diagnose gewaarborgd.

De QbTest verstrekt deskundigen een objectief uitgangspunt en maakt het mogelijk de effecten van methylfenidaat of dexamfetamine al na 1,5 uur te beoordelen.

Voor meer (Engelstalige) informatie kunt u doorklikken naar:
www.qbtech.com