FARMACOTHERAPIE

Wordt op de diagnostiekdag de diagnose ADHD bij u gesteld, dan krijgt u desgewenst direct een effectmeting met ADHD medicatie zoals methylfenidaat of dexamfetamine (medicijnen van eerste keus). Na ongeveer anderhalf uur doet u opnieuw de QbTest. Het resultaat van deze hertest en uw ervaringen worden aansluitend met u besproken. Op deze manier weet u binnen één dag niet alleen of u ADHD hebt, maar ook of u positief reageert op medicatie. Na diagnostiek is uw behandeltraject direct begonnen en volgen er nog minimaal 4 afspraken met u om u verder in te stellen. Het goed instellen op medicatie vergt namelijk tijd en aandacht. Heeft de medicatie te weinig effect bij u of krijgt u te veel bijwerkingen? Wij zoeken met u naar andere medicatie waar u wel baat bij heeft.

De behandeling duurt enige maanden. Na deze periode verwijzen wij u weer terug naar uw huisarts en vragen haar/hem de receptuur over te nemen. Wanneer het instellen op medicatie langer duurt (sommige middelen vergen enige weken voordat het effect te beoordelen valt) begeleiden wij dat proces natuurlijk voordat wij u terugverwijzen.