Jeugd West-Brabant-west

(gemeenten: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert).

In de jeugdwet is bepaald dat geestelijke gezondheidszorg voor jongeren via de gemeenten loopt en dus niet via uw zorgverzekering (zoals bij volwassenen). Gemeenten sluiten vervolgens met zorgaanbieders een contract af om vergoede zorg binnen de gemeente te leveren. Momenteel heeft ADHDcentraal een contract met de regio West-Brabant-west (gemeenten: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert).

Wat bieden wij?

De diagnostiek vindt op 1 dag plaats en bestaat uit de volgende elementen:

  • Diagnostische interviews met ouders en adolescent met verschillende zorgprofessionals
  • Computergestuurde test (QbTest)
  • Er vindt een effectmeting plaats van een eenmalige dosering medicatie. Het effect van de medicatie wordt dan objectief vastgesteld door middel van een 2e QbTest.
  • Overleg met ouders en adolescent waarin bevindingen worden gedeeld en het vervolgtraject wordt besproken

Als ADHD wordt gediagnosticeerd overlegt de behandelaar aan het eind van de diagnostiekdag met ouders en de jongere over de gewenste behandeling. Binnen deze behandeling wordt psycho-educatie gegeven (uitleg over ADHD), kan er gekozen worden voor het instellen op medicatie, en kan er cognitieve gedragstherapie (CGT) aangeboden worden (of een combinatie van medicatie en CGT).

 

Waar?

De diagnostiek vindt vooralsnog plaats op een centrale plek in Nederland, op onze locatie in Breda. De diagnostiek zal in 1 dag afgerond worden. De behandeling kan vervolgens online – dus vanuit huis- worden gevolgd middels beeldbellen met de behandelaar.

 

Voor wie?

Het programma is speciaal ontwikkeld voor 16 en 17 jarigen met ADHD symptomen. Tevens worden de ouders betrokken bij de diagnostiek en behandeling. Indien gewenst zou ook school betrokken kunnen worden. Wij vragen u om een verwijzing van de huisarts.

 

Kosten?

De kosten worden vergoed vanuit jeugdzorg budget van de gemeenten. Let op: Momenteel heeft ADHDcentraal alleen een contract met de regio West-Brabant-west (gemeenten: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert). In de rest van Nederland bieden wij ook ADHD-zorg maar dient u hier zelf voor te betalen. Klik hier voor meer informatie over het zelf betalingstraject.

 

Wanneer?

U kunt op korte termijn bij ons terecht. Via uw huisarts kunt u een verwijsbrief krijgen. Uw huisarts kan de brief vervolgens met ons delen via zorgdomein. U kunt de verwijsbrief ook mailen naar info@adhdcentraal.nl. Geef hierbij aub aan dat het om een 16/17 jarige gaat en in welke gemeente de 16/17 jarige woonachtig is. Wij zullen vervolgens contact opnemen om uitleg te geven en een dag te plannen voor de diagnostiek.

 

Hoe lang?

Een traject bij ons start met een diagnostiekdag. Deze zijn altijd in Breda en duren ongeveer een hele dag. Indien de diagnose ADHD gesteld wordt, kunt u ervoor kiezen om direct een behandeltraject te starten. De behandeling kan fysiek op locatie in Breda of online – via beeldbellen – worden gevolgd. De gemiddelde doorlooptijd van diagnostiek tot einde behandeling bedraagt bij ons circa 12 weken.

 

Geïnteresseerd?

Via uw huisarts kunt u een verwijsbrief krijgen. Uw huisarts kan de brief vervolgens met ons delen via zorgdomein. U kunt de verwijsbrief ook zelf mailen naar info@adhdcentraal.nl. Geef hierbij aub aan dat het om een 16/17 jarige gaat en in welke gemeente de 16/17 jarige woonachtig is. Wij zullen vervolgens contact opnemen om uitleg te geven en een dag te plannen voor de diagnostiek.