voor meer informatie en aanmelden:

ZOEK

Toegankelijkheidsverklaring

“Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen.”(Bron: digitoegankelijk.nl) Dus ook voor mensen die een beperking hebben. Zoals zij die blind zijn, slechtziend of kleurenblind; doof of slechthorend; dyslexie hebben of laaggeletterd zijn etc. Kortom voor wie het niet vanzelfsprekend is om gebruik te maken van digitale voorzieningen.

Bij ADHDcentraal willen we dat iedereen gebruik kan maken van onze digitale informatie en dienstverlening. Om die reden streven we ernaar om deze toegankelijk te maken en te houden, overeenkomstig met het “Tijdelijk besluit toegankelijkheid overheid”.

 

Voor welke producten geldt deze verklaring?

Bij ADHDcentraal maken we gebruik van twee online platformen voor patiënten. Het patiëntportaal Wellbee en het behandelportaal Minddistrict.
Wij zijn en blijven in gesprek met onze leveranciers om de toegankelijkheid van de platforms conform het “Tijdelijk besluit toegankelijkheid overheid” in te richten.
Via de onderstaande link komt u bij de toegankelijkheidsverklaring van onze leverancier:
Minddistrict (eHealth behandelplatform)
Wellbee (verklaring nog in ontwikkeling)

 

Feedback

We zijn ons ervan bewust dat er nog belangrijke verbeteringen door moeten worden gevoerd om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren. Daarnaast staan wij altijd open voor tips en feedback. U kunt deze sturen naar info@adhdcentraal.nl