Reactie ADHDcentraal op artikelen in de pers

Reactie ADHDcentraal op publiciteit

ADHDcentraal herkent zich niet in het beeld dat het artikel van Trouw schetst van de organisatie. Het artikel staat vol met feitelijke onjuistheden, er wordt gebruik gemaakt van niet-verifieerbare informatie van anonieme bronnen. Geen enkel punt van kritiek, geen enkele bewering wordt onderbouwd met feiten.

De journalisten hebben geen open kaart gespeeld over hun intenties toen zij contact zochten met ADHDcentraal. Het hoor en wederhoor met ADHDcentraal was bovendien onzorgvuldig.  

ADHDcentraal is transparant, heeft niets te verbergen en werkt conform alle wet- en regelgeving. Sinds jaren heeft ADHDcentraal één van de hoogste scores van alle GGZ-instellingen op Zorgkaart Nederland. De medewerkerstevredenheid is hoog. Inmiddels zijn er duizenden huisartsen die patiënten verwijzen naar ADHDcentraal. 

ADHDcentraal werkt vanaf haar oprichting aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor volwassenen met ADHD. De winst wordt niet uitbetaald aan aandeelhouders maar geherinvesteerd in ADHDcentraal. 

Zie verder: