Hoe vaak hebt u problemen om de details van een project af te handelen, nadat u de meest interessante onderdelen van het project hebt voltooid?

Hoe vaak hebt u problemen om zich afspraken of verplichtingen te herinneren?

Hoe vaak vermijdt u een taak of stelt u een taak uit, indien voor deze taak goed moet worden nagedacht?

Wanneer u een taak hebt die veel denkwerk vereist, hoe vaak vermijdt u dan of stelt u uit om eraan te beginnen?

Hoe vaak gebeurt het dat u uw handen en voeten niet stil kunt houden wanneer u een lange tijd moet blijven zitten?

Hoe vaak voelt u zich overactief en gedreven om iets te doen alsof u door een motor wordt aangedreven?