ADHD ADD selftest

How often do you have trouble wrapping up the final details of a project, once the challenging parts have been done? Never Rarely Sometimes Often Very often How often do you have difficulty getting things in order when you have to do a task that requires organization?...

ADHD ADD zelftest

Hoe vaak hebt u problemen om de details van een project af te handelen, nadat u de meest interessante onderdelen van het project hebt voltooid? Nooit Zelden Soms Vaak Zeer vaak Hoe vaak hebt u problemen om zich afspraken of verplichtingen te herinneren? Nooit Zelden...