Van motto naar logo

Van chaos naar focus

Volwassenen met ADHD hebben een scala aan klachten. In de kern heeft men te maken met een herkenbaar en samenhangend patroon van niet goed functioneren. De vraag aan ons is vaak: geef me minder chaos in gedachten en handelingen, en meer focus in denken en doen.

In ons logo geven we daar uiting aan. Het bevat elementen van de eerste hersenscan waarin ADHD werd aangetoond (Zametkin 1990)

De chaotische patronen van de hersenactiviteit worden omgezet in een strak blokpatroon, de hersenscan verandert stapsgewijs in een vorm die de associatie met een hoofd oproept.

Met onze diagnostiek en behandeling proberen wij hetzelfde te doen. De kern van de problematiek opsporen en de chaos verminderen. Medicatie vermindert de concentratieproblemen, de hyperactiviteit en de impulsiviteit. De cognitieve gedragstherapie geeft u de gelegenheid oude patronen te doorbreken en te vervangen door effectiever gedrag. Met geavanceerde diagnostiek en een helder behandelprotocol willen wij uw kwaliteit van leven verbeteren. Van chaos naar focus!