Interview Ravian Wettstein

ADHDcentraal wil hèt expertisecentrum van Nederland worden

‘Wij beschikken na tien jaar inmiddels over zoveel data dat wij hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek kunnen doen. Wat wij als onderzoeksteam bij ADHDcentraal doen is wetenschappelijke kennis vertalen naar de klinische praktijk. En omgekeerd: we bekijken welke vragen uit de praktijk relevant kunnen zijn voor wetenschappelijk onderzoek.’

Dat zegt Ravian Wettstein, arts-onderzoeker bij ADHDcentraal en als promovendus verbonden aan de afdeling klinische farmacologie van het Amsterdam UMC. Wettstein promoveert in 2024 aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar optimaal gebruik van medicatie door volwassenen met ADHD. Eén dag per week werkt hij op de polikliniek van ADHDcentraal als arts. Wettstein: ‘We hebben de afgelopen vier jaar de basis gelegd om hèt expertisecentrum van ADHD bij volwassenen in Nederland te worden.’

 

Verbeteren diagnostiek

Het onderzoek van het researchteam en de wetenschappelijke publicaties richt zich op het verbeteren van de diagnostiek en daarmee de kwaliteit van zorg die ADHDcentraal biedt aan patiënten. Het wetenschappelijk onderzoek bevestigt de onafhankelijke positie van ADHDcentraal.

‘Het gaat ons er om dat we beter kunnen voorspellen wat een patiënt nodig heeft, op de korte termijn en uiteindelijk ook op de lange termijn. Dus als je binnenkomt en je vertelt je verhaal en je doet de testen, dat – als de diagnose ADHD is – we dan vrijwel exact kunnen voorspellen of medicatie helpt en zo ja welk middel. Na verloop van tijd is er dan de minste kans op een switch in de medicatie’, aldus Wettstein.

 

Promvendi en masterstudenten

Het onderzoeksteam bestaat naast Wettstein onder anderen uit senior adviseur dr Glenn Dumont, klinisch farmacoloog, universitair hoofddocent Amsterdam UMC, locatie AMC, ziekenhuisapotheek en Valentina Navarro, de tweede promovendus van ADHDcentraal.
Dumont publiceert regelmatig in nationale en internationale vaktijdschriften en boeken.
Alle geneeskundestudenten die hun bachelor hebben afgerond in het AMC moeten 1 tot 2 jaar wachten voordat ze met hun master stages (coschappen) kunnen beginnen.
Sommigen kiezen ervoor om in deze periode onderzoek te doen. Zo heeft ADHDcentraal Esra Pirgon een vaste aanstelling aangeboden als onderzoeksassistent omdat ze bovengemiddeld goed bleek te zijn tijdens haar eerste onderzoek en gemotiveerd was om nòg meer onderzoek wilde doen.
Ook vraagt ADHDcentraal patiënten om mee te doen aan ander klinisch relevant onderzoek. Zoals voor hoogleraar Sandra Kooij, die onderzoek doet naar de effectiviteit van de conventionele behandeling van ADHD bij volwassenen en slaaptherapie.

 

9th World Congress ADHD in Amsterdam

Wettstein is medio mei 2023 een van de sprekers op het 9th World Congress in ADHD in de Rai in Amsterdam
’Dit is hèt ADHD congres, alle gevestigde namen zijn er.’ Wettstein gaat in zijn lezing in op genderverschillen en hyperactiviteit. Hij heeft voor zijn promotie onder meer onderzoek gedaan naar man-vrouw verschillen onder klinisch verwezen volwassenen die mogelijk ADHD hadden. Daar is uitgekomen dat vrouwen even hyperactief zijn als mannen en dus op een vergelijkbare wijze last hebben van hyperactiviteit ten gevolge van ADHD.

 

Congres psychiatrie in San Francisco

Wettstein zal daarna spreken op het congres van de American Psychiatric Association (APA) dat van 20 tot 24 mei wordt gehouden in San Francisco. 
‘Dit is het grootste congres over psychiatrie in de Verenigde Staten. Hier zal ik een poster presenteren over de IDEAL studie die we hebben gedaan. Het gaat om de voorlopige resultaten. In de studie hebben we de effecten van twee soorten amfetamine bij patiënten met ADHD onderzocht zodat we beter weten hoe de effecten over de dag zich met elkaar verhouden. Zo kunnen we beter aansluiten bij de specifieke behoeften van patiënten’, aldus Wettstein.