Factsheet

Patiënten

 • ADHDcentraal zag in 2020 bijna 7.000 patiënten die doorverwezen zijn met een vermoeden van ADHD. Sinds de oprichting in 2013 is dit aantal meer dan 22.000.
 • Circa 19.000 mensen zijn bij ADHDcentraal in behandeling geweest.
 • Bij meer dan 3000 mensen werd geen ADHD geconstateerd. Dit betreft circa 15% en is volgens onze informatie vergelijkbaar met zorglijnen gericht op ADHD binnen andere instellingen.

Patiënten gezien

Behandeling

Gemiddelde behandelduur in maanden (alle behandelingen)

 • In dit overzicht is de duur van alle behandelingen binnen ADHDcentraal aangegeven. Het betreft zowel de behandelingen met medicatie als behandelingen met medicatie en CGT
 • De afgelopen 3 jaren had gemiddeld 82% van onze patiënten naast de hoofddiagnose ADHD ook een ander probleem (comorbiditeit) dat meegenomen werd in de behandeling.
 • De gemiddelde behandeling duurt 5 maanden. Bij een meer complex beeld wordt er uiteraard langer doorbehandeld, tot het beoogde behandelresultaat is bereikt. 17% van onze behandelingen duurt 7 tot 12 maanden.

Kwaliteit

 • ADHDcentraal volgt de kwaliteit van haar personeel nauwgezet, onder ander door Routine Outcome Monitoring. Onze patiënten scoren ruim 92% van onze behandelaren met cijfer hoger dan 8 (gemiddeld een 9). Elke behandelaar kreeg gemiddeld een voldoende.
 • In 2022 hebben wij een onderzoek gedaan naar patiënttevredenheid. Dit is uitgevoerd middels het Consumer Quality Index meetinstrument vanuit Akwa GGZ. Dit meetinstrument laat zien dat patiënten ons een 8,6 (schaal 1 tot 10) geven als algemeen rapportcijfer over de behandeling. Meer informatie en details hierover vindt u hier.

 

Patiënt beoordelingen (ROM) per medewerker

 Gemiddelde cijfers zorgkaart

 • Sinds de oprichting in 2013 is de gemiddelde patiëntscore op Zorgkaart Nederland altijd boven de 9 geweest. Ook gedurende de lockdown hebben we hoge waarderingen ontvangen van onze patiënten. Ruim 700 patiënten hebben hun waardering achtergelaten.

  Onderzoek

 • ADHDcentraal heeft veel onderzoeksgegevens verzameld over het effect van haar behandelingen, onder andere door de kwaliteit van leven voor en na behandeling te meten (AAQoL test).
 • Bij beide behandelingen is een significante (en grote) verbetering in de kwaliteit van leven waargenomen. Het gerelateerde onderzoek zal binnenkort gepubliceerd worden.
 • ADHDcentraal heeft 2 promotietrajecten lopen ism het AMC en daarnaast wordt deelgenomen aan 6 andere wetenschappelijke onderzoeken ism verschillende universiteitsklinieken. Een eerste artikel is in Psyfar gepubliceerd en een tweede is geaccepteerd ter publicatie.*
Noot:  * R.K.R.W. Wettstein, J.J.S. Kooij, G.J.H. Dumont. ADHD bij volwassenen: Update diagnostiek en behandeling Psyfar 2021;1:16-22.
R. Wettstein Y. Klabbers, E. Romijn, J. Nieuwveen, H. Kroesen, K. Wettstein, G. Dumont. De toegevoegde waarde van cognitieve gedragstherapie bij de medicamenteuze behandeling van ADHD bij volwassenen. Tijdschrift voor Psychiatrie. Accepted for publication (2021)

Verbetering in kwaliteit van leven (AAQoL)

Klachten

 • ADHDcentraal is sinds 2017 aangesloten bij een instantie voor professionele en onafhankelijke klachtenbemiddeling (Quasir).
 • Per jaar ontvangen we slechts enkele (<5) klachten via deze klachtenregeling. Voor 2019, het jaar met de meeste klachten, is dit minder dan 0,1% van het aantal behandelingen.
 • Met uitzondering van 1 klacht in 2020, zijn er geen klachten over ADHDcentraal bij de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd) ingediend.

Aantal klachten per jaar

Medewerkers

Uitkomsten MTO

 • Per maart 2021 heeft ADHDcentraal 199 medewerkers in dienst.
 • Sinds de oprichting zijn er in totaal 317 medewerkers in dienst geweest (in en uit dienst).
 • In het meest recente medewekerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit 2020, scoorden medewerkers ADHDcentraal gemiddeld een 7,8. Van de 10 onderwerpen werd er bij 9 onderwerpen een gemiddeld cijfer boven de 7 gegeven.
  ADHDcentraal heeft sinds 2018 een Ondernemingsraad.

Financieel en maatschappelijk

 • De landelijke benchmark voor zorgkosten(a) geeft weer dat de gemiddelde behandeling bij ADHDcentraal een zorgverzekeraar circa €2.500 kost. Hiermee is ADHDcentraal per behandeling circa 17% goedkoper dan een vergelijkbare instelling.
 • Het landelijk gemiddelde voor een behandeling voor aandachtstekort- en gedragsstoornissen ligt op circa €3.700.
 • De kosten voor diagnostiek liggen bij ADHDcentraal in lijn met andere instellingen en onder het landelijk gemiddelde.

Kosten zorgverzekeraar per behandeling

Financiële cijfers

 • ADHDcentraal heeft nog nooit dividend aan haar aandeelhouders uitbetaald. Alle winst is gebruikt om te kunnen voldoen aan haar doelstellingen: goede zorg bieden aan mensen met ADHD en voorkomen dat er lange wachtlijsten ontstaan.
 • Door een snelle omschakeling naar beeldbellen en aanpassingen in haar werkwijze hebben behandelingen doorgang kunnen vinden en heeft ADHDcentraal geen aanspraak hoeven maken op corona-steun.
Noot:  * Data tot en met 15 maart 2021
Bronnen   (a) Vektis data over 2019