voor meer informatie en aanmelden:

ZOEK

FACTSHEET

Patiënten

 • ADHDcentraal zag in 2020 bijna 7.000 patiënten die doorverwezen zijn met een vermoeden van ADHD. Sinds de oprichting in 2013 is dit aantal meer dan 22.000.
 • Circa 19.000 mensen zijn bij ADHDcentraal in behandeling geweest.
 • Bij meer dan 3000 mensen werd geen ADHD geconstateerd. Dit betreft circa 15% en is volgens onze informatie vergelijkbaar met zorglijnen gericht op ADHD binnen andere instellingen.

Patiënten gezien

Behandeling

Gemiddelde behandelduur in maanden (alle behandelingen)

 • In dit overzicht is de duur van alle behandelingen binnen ADHDcentraal aangegeven. Het betreft zowel de behandelingen met medicatie als behandelingen met medicatie en CGT
 • De afgelopen 3 jaren had gemiddeld 82% van onze patiënten naast de hoofddiagnose ADHD ook een ander probleem (comorbiditeit) dat meegenomen werd in de behandeling.
 • De gemiddelde behandeling duurt 5 maanden. Bij een meer complex beeld wordt er uiteraard langer doorbehandeld, tot het beoogde behandelresultaat is bereikt. 17% van onze behandelingen duurt 7 tot 12 maanden.

Kwaliteit

 • ADHDcentraal volgt de kwaliteit van haar personeel nauwgezet, onder ander door Routine Outcome Monitoring. Onze patiënten scoren ruim 92% van onze behandelaren met cijfer hoger dan 8 (gemiddeld een 9). Elke behandelaar kreeg gemiddeld een voldoende.

 

Patiënt beoordelingen (ROM) per medewerker

 Gemiddelde cijfers zorgkaart

 • Sinds de oprichting in 2013 is de gemiddelde patiëntscore op Zorgkaart Nederland altijd boven de 9 geweest. Ook gedurende de lockdown hebben we hoge waarderingen ontvangen van onze patiënten. Ruim 700 patiënten hebben hun waardering achtergelaten.

  Onderzoek

 • ADHDcentraal heeft veel onderzoeksgegevens verzameld over het effect van haar behandelingen, onder andere door de kwaliteit van leven voor en na behandeling te meten (AAQoL test).
 • Bij beide behandelingen is een significante (en grote) verbetering in de kwaliteit van leven waargenomen. Het gerelateerde onderzoek zal binnenkort gepubliceerd worden.
 • ADHDcentraal heeft 2 promotietrajecten lopen ism het AMC en daarnaast wordt deelgenomen aan 6 andere wetenschappelijke onderzoeken ism verschillende universiteitsklinieken. Een eerste artikel is in Psyfar gepubliceerd en een tweede is geaccepteerd ter publicatie.

Verbetering in kwaliteit van leven (AAQoL)

Klachten

 • ADHDcentraal is sinds 2017 aangesloten bij een instantie voor professionele en onafhankelijke klachtenbemiddeling (Quasir).
 • Per jaar ontvangen we slechts enkele (<5) klachten via deze klachtenregeling. Voor 2019, het jaar met de meeste klachten, is dit minder dan 0,1% van het aantal behandelingen.
 • Met uitzondering van 1 klacht in 2020, zijn er geen klachten over ADHDcentraal bij de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd) ingediend.

Aantal klachten per jaar

Medewerkers

Uitkomsten MTO

 • Per maart 2021 heeft ADHDcentraal 199 medewerkers in dienst.
 • Sinds de oprichting zijn er in totaal 317 medewerkers in dienst geweest (in en uit dienst).
 • In het meest recente medewekerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit 2020, scoorden medewerkers ADHDcentraal gemiddeld een 7,8. Van de 10 onderwerpen werd er bij 9 onderwerpen een gemiddeld cijfer boven de 7 gegeven.
  ADHDcentraal heeft sinds 2018 een Ondernemingsraad.

Financieel en maatschappelijk

 • De landelijke benchmark voor zorgkosten(a) geeft weer dat de gemiddelde behandeling bij ADHDcentraal een zorgverzekeraar circa €2.500 kost. Hiermee is ADHDcentraal per behandeling circa 17% goedkoper dan een vergelijkbare instelling.
 • Het landelijk gemiddelde voor een behandeling voor aandachtstekort- en gedragsstoornissen ligt op circa €3.700.
 • De kosten voor diagnostiek liggen bij ADHDcentraal in lijn met andere instellingen en onder het landelijk gemiddelde.

Kosten zorgverzekeraar per behandeling

Financiële cijfers

 • ADHDcentraal heeft nog nooit dividend aan haar aandeelhouders uitbetaald. Alle winst is gebruikt om te kunnen voldoen aan haar doelstellingen: goede zorg bieden aan mensen met ADHD en voorkomen dat er lange wachtlijsten ontstaan.
 • Door een snelle omschakeling naar beeldbellen en aanpassingen in haar werkwijze hebben behandelingen doorgang kunnen vinden en heeft ADHDcentraal geen aanspraak hoeven maken op corona-steun.
Noot:  * Data tot en met 15 maart 2021
Bronnen   (a) Vektis data over 2019