Coronavirus beleid ADHDcentraal

ADHDcentraal volgt de ontwikkelingen van de overheid en de adviezen van het RIVM op de voet. ADHDcentraal heeft maatregelen genomen om de verspreiding te verminderen en om de veiligheid van patiënten en behandelaren zo maximaal als mogelijk te waarborgen. Deze maatregelen vinden plaats met inachtneming van de kwaliteit en dienstverlening die u van ons gewend bent.

Op locatie of digitaal

ADHDcentraal richt diagnostiek en behandeling in volgens het volgende principe: Zo mogelijk face-to-face diagnostiek, behandeling face-to-face óf digitaal. In overleg tussen u en uw behandelaar wordt de optimale vorm voor uw situatie gekozen.

Diagnostiek

Diagnostiek vindt in principe op locatie plaats. Bij eventuele gezondheidsklachten of twijfels hierover kunnen wij in gezamenlijkheid besluiten de diagnostiek alsnog om te zetten naar de gehele digitale variant. Dat betekent dat alle contacten via beeldbellen zullen verlopen en u een link krijgt toegestuurd om de computertest zelf thuis te maken.

CGT en Medicatieconsulten

Behandelsessies gebeuren face-to-face op locatie of via beeldbellen. In overleg met uw behandelaar maakt u een keuze. Om te beslissen welke vorm het beste aansluit bij uw situatie, zijn uw eigen voorkeur en het waarborgen van de kwaliteit van de behandeling leidend. Zo kan er een medische noodzaak zijn om het contact face-to-face/fysiek te laten verlopen, hoewel u graag een digitale afspraak zou willen. Bijvoorbeeld omdat u zelf geen bloeddrukmeting kunt (laten) doen.
Ook hier geldt weer dat bij eventuele gezondheidsklachten of twijfels hierover wij in gezamenlijkheid kunnen besluiten de vervolgbehandeling alsnog om te zetten naar de gehele digitale variant.

Digitale afspraak via beeldbellen, hoe werkt dat?

Wij zorgen dat de afspraak via beeldbellen verloopt. U hebt daarvoor de volgende zaken nodig:

  1. Een laptop of desktop computer met werkende webcam en microfoon of – indien deze niet beschikbaar is – een tablet of mobiele telefoon (smartphone)
  2. Een rustige plek waar u privé gesprekken kunt voeren zonder gestoord te worden
  3. Een plek met een goede internetverbinding

Voorafgaand aan uw afspraak ontvangt u een mail van ons met een link naar onze beveiligde omgeving voor beeldbellen. Om na te gaan of u inderdaad uw afspraak via beeldbellen kunt hebben, zal uw behandelaar vóór de afspraak telefonisch contact met u opnemen.

Op onze pagina over beeldbellen treft u meer informatie om u voor te bereiden op een consult via beeldbellen.

Wat nu als het beeldbellen niet lukt? 

Wanneer om technische of andere redenen het beeldbellen niet lukt, dan zal uw afspraak met uw behandelaar telefonisch plaatsvinden. Uw behandelaar belt u op de dag en het tijdstip van de afspraak.

Uw behandelaar belt u met een afgeschermd (geheim) nummer op de dag en het tijdstip van uw afspraak

Wat doe ik als ik zelf gezondheidsklachten heb?

Mocht u zelf ziekteverschijnselen vertonen, zoals benoemt door de RIVM, dan vragen wij u met klem NIET naar ADHDcentraal te komen, maar contact met ons op te nemen.

Kijk voor de actuele situatie omtrent het Coronavirus op  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.
Telefoonnummer van het RIVM: 0800 – 1351.