Algemene voorwaarden voor 10 juni 2021

Artikel 1: Betaling Famed verzorgt de facturering voor ADHDcentraal. De factuur zal aan u of uw zorgverzekeraar worden aangeboden; dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Na afronding van uw behandeling ontvangt u van ons een meer uitgebreide toelichting op de financiële afhandeling.

Artikel 2: Annulering van afspraken Uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak kunt u deze annuleren. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur is ADHDcentraal gerechtigd het tarief in rekening te brengen.

Artikel 3: Vertrouwelijke informatie en dossiervoering De gegevens van de patiënt die voor het verlenen van hulp in de administratie moeten staan (naam, adres, leeftijd, medische gegevens) worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. De medewerkers van ADHDcentraal hebben een beroepsgeheim. Zonder toestemming van de patiënt worden geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens van de patiënt worden in een dossier opgeslagen. Na afsluiting van de behandeling wordt de huisarts of andere verwijzer, met uw toestemming, schriftelijk geïnformeerd. Uw papieren dossier krijgt u mee of wordt vernietigd wanneer wij de behandeling afsluiten. ADHDcentraal zal uw gegevens elektronisch de wettelijk verplichte tijd bewaren en vervolgens vernietigen. De patiënt heeft het recht zijn/haar dossier in te zien.

Artikel 4: Crisis In geval van crisis wordt de patiënt verwezen naar de huisarts of de plaatselijke instanties voor crisisopvang.

Artikel 5: Toestemming Gebruik van deze website geeft aan dat u akkoord bent met deze algemene voorwaarden.